Etableringen av Multisped i 2002. Stående fra venstre: Erik Johansen, Raufoss United, Sverre Narvesen, Raufoss Industripark, Maarten Bech, Schenker, Roy Jakobsen, Hydro Automotive Structures, Per Anton Røise, LRN Transport, Terje Eriksen, Toten Transport, Iver Myrhaugen, Nammo. Foran Stig Morten Pedersen, daglig leder i det nyetablerte selskapet, Multisped AS. Foto: Per Dagfinn Wolden
Etableringen av Multisped i 2002. Stående fra venstre: Erik Johansen, Raufoss United, Sverre Narvesen, Raufoss Industripark, Maarten Bech, Schenker, Roy Jakobsen, Hydro Automotive Structures, Per Anton Røise, LRN Transport, Terje Eriksen, Toten Transport, Iver Myrhaugen, Nammo. Foran Stig Morten Pedersen, daglig leder i det nyetablerte selskapet, Multisped AS. Foto: Per Dagfinn Wolden

Fra Toten Transport til LRN

Terje Eriksen, daglig leder i transportkonsernet Toten Transport AS gjennom en årrekke har gått inn som styreleder i LRN Transport.

Publisert

Mange stusser over at han har tatt en så sentral posisjon i konkurrenten LRN.

For over 40 år siden fant 12 fremsynte lastebileiere ut at de skulle samarbeide til felles beste i stedet for å ”konkurrere hverandre i hjel”. Samarbeidet resulterte i stødig og god vekst. Toten Transport er i dag blant landets største transportbedrifter med rundt milliarden i omsetning.

Ingen hvem som helst

Nå er riktignok ikke Gjøvik-selskapet LRN Transport AS noen hvem som helst. Transport- og spedisjonsvirksomheten omsetter årlig for rundt 125 mill. kroner.

På Raufoss har transportøren verksted, lagerhotell, administrasjon og spedisjon. LRN eier også Erik Schjerpen Transport AS og LRN distribusjon i Gjøvik.

Hos «søta bror»

I Gøteborg har LRN etablert datterselskapet LRN Transport AB med et ca. 4500 m2 stort lagerhotell på en ca. 15.000 m2 asfaltert tomt.

Herfra betjenes det svenske markedet, samt import og eksport til det Europeiske markedet.

LRN Transport AB tilbyr også transport av person- og varebiler, parti- og stykkgods. Til daglig betjener ca. 20 lastebiler området Vest Sverige - Sørøst Norge.

Stiftet Multisped

Multisped AS på Toten er blitt en internasjonal speditør av dimensjoner. I år kan selskapet feire 15-årsjubileum med en årlig omsetning på rundt 90 mill. kroner.

I 2002 rodde transport- og spedisjonsselskapene LRN, Toten Transport og Schenker i land en kontrakt verdt nærmere 400 mill. kroner og etablerte i fellesskap selskapet Multisped AS. Kontrakten omfattet all transport i Raufoss Industripark, og som var en av de største avtalene som var inngått på bil- og landtransportsiden i Norge. Selskapet fikk ansvaret for vei-, sjø- og flytransport.

Eriksen var sentral

Daværende daglig leder i Toten Transport, Terje Eriksen, hadde en sentral rolle i etableringen av transport- og spedisjonsselskapet Multisped og ble styreleder.

Selskapet disponerer flere tusen biler og trailere, og som sørger for ukentlig frakt av produkter fra industriparken på Raufoss til kunder i Norden og på kontinentet.

Inngående transport til industriparken styres av eierne, som tar hånd om returlast fra utlandet.