Nytt styre på plass i TØI: Foran: Ole A. Hagen, Grete Skundberg, Kjersti Visnes Øksenholt, Susanne Krawack, Sunniva Meyer. Bak: Tomas Svensson, Ola Strand, Svein Bråthen.
Nytt styre på plass i TØI: Foran: Ole A. Hagen, Grete Skundberg, Kjersti Visnes Øksenholt, Susanne Krawack, Sunniva Meyer. Bak: Tomas Svensson, Ola Strand, Svein Bråthen.

Ole A. Hagen ny styreleder i TØI

– Vår bransje trenger en sterkere kobling til forsknings- og innovasjonsmiljøer, og det er gjensidig, forskerne trenger tettere kobling til næringslivet.

Publisert

Det sier nyvalgt styreleder i Transportøkonomisk Institutt (TØI), Ole Andreas Hagen, med blant annet lang fartstid som kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord.

I styret har han med seg blant andre tidligere adm. direktør i Coop Norge og SAS, Ola Strand, som nestleder, samt Tomas Svensson, generaldirektør i VTI i Sverige med 220 ansatte i sitt forskningsinstitutt og professor Svein Braathen som styremedlemmer.

— Hvorfor ønsker du å ta på deg jobben som styreleder for TØI?

— Jeg har arbeidet hele min karriere innen samferdsel. Det være seg som konsulent i direktorat, departement og i næringslivet. Hele tiden har TØI vært en vital organisasjon med en sterk posisjon som kunnskapsbærer og formidler. Å påta seg jobben som styreleder ser jeg som en ære, samtidig som jeg ser det som en god mulighet for å bidra med å videreutvikle TØI. Det er også et solid og kompetent styrekollegium som sammen skal utføre styrearbeidet, sier Hagen.

Miljøet løftes fram

— Hva ser du som viktige utfordringer for TØI og sektoren framover?

— Samferdsel har de siste årene kommet helt på topp, både politisk og i mediene. Investeringsnivået er rekordhøyt, både for vei og bane. I siste valgkamp førte bompengesaken til regjeringskrise, og valgresultatene ga fremgang for partier som MDG og Bompengepartiet. Miljøutfordringene blir løftet frem på andre måter enn tidligere. Teknologi-utviklingen og digitaliseringen skyter fart innen alt fra autonome kjøretøy, bruk av sensorer, blockchain og AI til digitale plattformer med nye mobilitetsløsninger, sier den nye styrelederen og fortsetter:

- Dette gir store muligheter for TØI. Det er flere aktører som vil delta i debattene, mens det åpenbart er et stort behov for å bidra med kunnskap, fakta og analyser inn i diskusjonene. Her har TØI en unik mulighet til å synliggjøre sin kompetanse, og komme med råd og forslag til løsninger.

- En preferert samarbeidspartner

Hagen fremhever også at viktige oppdragsgivere og samarbeidspartnere som Forskningsrådet og Statens vegvesen er gjennom store endringsprosesser.

– Det blir viktig å sikre at TØI fortsatt vil være en preferert samarbeidspartner for utvikling av forskning og innovasjon, understreker han.

- Samferdselssektoren er inne i en periode med raske endringer. Hvor viktig er forskning i denne omstillingsprosessen?

— I forhold til samferdselssektorens betydning og investeringsnivå er det åpenbart at kunnskap og analyser kan bidra til bedre prioriteringer og avveininger. De raske endringene i teknologi gir nye muligheter for å løse samfunnets behov for mobilitet, trafikksikkerhet, osv. For å sikre en effektiv overgang til dette grønne skiftet, er det helt klart viktig at kunnskap må frem til beslutningstakere, myndigheter, forbrukere og i næringslivet.

Til nytte og glede

— Har PostNord noen interesse, nytte og glede av at Ole A. Hagen blir styreleder?

— I en tid der vår sektor forandrer seg raskere enn noen gang, hvor både digitalisering, det grønne skiftet og økt fokus på innovasjon er vesentlige områder, er det en stor fordel at PostNord får innsikt i state-of-the-art innen forskning og innovasjon. Det er imidlertid ikke slik at det kun er PostNord som har noe å lære av instituttsektoren. Det er trolig en gjensidig, nyttig vekselvirkning for både TØI og PostNord at det blir en tettere kobling med næringsliv og forskningssektoren. I beste fall kan PostNord, med sin innsikt i logistikkbransjen, med kundegrupper i alle bransjer, bidra til å påvirke utvikling av kunnskap, innovasjon og analyser innen en rekke områder, sier TØIs nyvalgte styreleder, Ole Andreas Hagen.

Han presiserer at det nye styret ikke bare er godkjent av samferdselsministeren, men også av Regjeringen.

Powered by Labrador CMS