Styreleder Trine Moslet Holden i Logitas inviterer til Logistikk for fremtiden.
Styreleder Trine Moslet Holden i Logitas inviterer til Logistikk for fremtiden.

Fremoverlent logistikk-fokus

Trønderhovedstaden blir nok en gang arena når fokus settes på fremtidens logistikk 24. oktober.

Publisert

Logistikkstudentene ved NTNU i Trondheim, Logitas, inviterer til sitt årlige arrangement, Logistikk for fremtiden.

Seminaret er en av studentenes kjerneaktiviteter i samarbeid med NTNU og Sintef. Høstens arrangement er det 15. i rekken.

Stilles store krav

Hvordan kan digitalisering, automatisering og innovasjon bidra til bærekraftige, konkurransedyktige og effektive forretningsmodeller? Er spørsmål som stilles.

Krav til korte leveringstider, høy kvalitet, lave kostnader og kravet til kontinuerlig fokus på nyskapende og effektive løsninger for material- og informasjonsflyt er sentrale tema.

I en digital hverdag preget av en stadig raskere teknologiutvikling stilles det store krav for å lykkes, understreker Logitas.

Oppfordrer til samhandling

Linjeforeningen til logistikkingeniører ved NTNU ser fram til positiv respons og stor oppslutning til sitt årlige logistikkseminar.

De gleder seg til å se både studenter og bedrifter, for å høre spennende og kunnskapsrike foredragsholdere med forskjellig bakgrunn.

Logitas med ca. 120 medlemmer samarbeider tett med både Logistikkforeningen og bransjen for øvrig, et samarbeid som hjelper studentene med tanke på en fremtidig jobb.

- Samhandling og aktiv deltagelse med næringslivet viser også at studiet representerer engasjement og faglig kunnskap, forteller styreleder Trine Moslet Holden.

Attraktive logistikere

De representerer Norges eneste ingeniørutdanning i logistikk og har hovedfokus på koblingen mellom teknologi og logistikk. Studiet er en teknisk linje med realfag og man møter logistikkfagene allerede første året. I tillegg har studiet økonomiske fag.

Etter tre år på Bachelor-studiet ved NTNU er de klar til å gå inn i de fleste ledd i verdikjeden. Da får bransjen på nytt muligheten til å gripe fatt i nyklekket kompetanse for store tids- og kostnadsbesparelser ved å samhandle om logistikkaktivitetene.

- Vi ønsker å være synlige og engasjerte. Derfor driver vi en aktiv markedsføring av studiet vårt. Vi representerer en unik kompetanse som vi ønsker å vise fram. Dessuten er det viktig for oss å være oppdatert på både trender og utvikling, forteller Trine Moslet Holden.

Et fornuftig valg

Trondheims-jenta hadde egentlig planlagt å studere byggingeniør, da hun fant logistikklinjen med Prosjektledelse, Lean, Innkjøp og Operasjonsanalyse for å bli logistikkingeniør.

Alle fag med unntak av ett har avsluttende eksamen. Underveis i studiet er det lagt inn fagøvinger som skal godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

- Dette er som regel ikke noe problem, da man kan samarbeide med andre studenter og også ofte levere sammen som en gruppe, forteller Moslet Holden.

I femte semester velger mange studenter et prosjektfag, der flere grupper får muligheten til å skrive en prosjektoppgave for en bedrift. Det er også vanlig at bacheloroppgavene gjennomføres for en bedrift, noe som er med på å gi en god arbeidspraksis.

Spennende og lærerikt

Flere av foreleserne på studiet gjennomfører også bedriftsbesøk eller bedriftspresentasjoner som en del av forelesningsplanen.

- Dette er svært lærerike besøk hvor vi som studenter ser hvilke muligheter vi har etter fullført studie, forteller logistikkingeniør-studenten.

Hun understreker at det går veldig fint å kombinere en deltidsjobb ved siden av studiet, noe flere av studentene også gjør.

- Vi er også så heldige at noen logistikkfirma kontakter oss etterhvert med tanke på deltidsjobb hos deres bedrift, noe som kan gi gode erfaringer, forteller den fremoverlente logistikkstudenten som har følgende oppfordring til de som vurderer å studere logistikkingeniør:

- Engasjer deg i studentaktiviteter og delta i linjeforeningen. Da får du være med i et aktuelt, allsidig og sosialt fellesskap med mye gøy og muligheten til å komme i kontakt med arbeidsmiljøet.