Surnadal Transportpartner er en nær samarbeidspartner med Pipelife, og er en viktig transportør for utviklingen på Nordmøre.

Modulvogntogene rett rundt hjørnet

Tre vogntog erstattes av to når Vegdirektoratets snart tillater 25,25 meter lange modulvogntog på lik linje med tømmerbiler.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er industribedriften Pipelife i Surnadal som nå får gjennomslag etter flere års kamp.

Det er en svært fornøyd bærekraftdirektør Kjell J. Larsen i Pipelife som forteller til Adresseavisen at de nå kan redusere antall turer med vogntog med en tredel, og at utslippene av klimagasser vil gå like mye ned.

Frem til årsskiftet var Larsen toppsjef i industribedriften i 25 år.

30 vogntog i døgnet

Fra plastrørfabrikken i Surnadal på Nordmøre går det ut 30 vogntog i døgnet i de mest hektiske periodene. Hvert år produserer Pipelife 28.000 kilometer plastrør i mange fasonger og til en lang rekke bruksområder.

Første del av transporten går på fylkesvei 65 østover til Trøndelag. Det er blant annet denne strekningen som er kritisk, fordi det til nå har vært begrensninger på hvor store lastebiler som får bruke denne veien.

– Dagens regler har medført at våre lokale transportpartnere har vært nødt til å bruke vogntog som tar mindre last. Med regelendringen kan vi ta i bruk vogntog som tar 50 prosent mer last. Det reduserer behovet for vogntogturer med en tredel, og det vil bli en tilsvarende reduksjon i klimautslipp, sier Larsen.

For Pipelife har det vært en lang kamp for å kunne bruke lengre vogntog på fylkesvei 65 og andre veier som har de samme begrensningene. Regelendringen vil få betydning også for andre bedrifter.

Regelendringen kommer etter at Vegdirektoratet har sendt på høring et forslag om å tillate at 25,25 meter lange modulvogntog får bruke de samme veiene som tømmerbiler.

– Dagens regelverk har vært et skoleeksempel på hvordan reguleringer gjør det vanskelig å drive industri i distriktene og hindrer rettferdig konkurranse. Endringen er gledelig, og vil bidra til å trygge jobber og verdiskaping. For Pipelife betyr det at en av de viktigste barrierene for effektiv transport av varer fra våre fabrikker nå fjernes, sier Kjell J. Larsen til Adressa.

- Uforståelig

Han forteller også at regelverket for bruk av enkelte vegstrekninger har vært uforståelig. På tømmerveinettet har det vært tillatt å kjøre 24 meter lange tømmerbiler, mens det ikke har vært lov til å kjøre like store vogntog med industrivarer på de samme veiene.

I fjor høst tok daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) initiativ til å endre reglene. Det er denne endringen som nå er ute til høring, med høringsfrist 15. mai.

NLF-gjennomslag

NLFs regionssjef Roar Melum i Trøndelag er svært forføyd med regelendringen for modulvogntog som nå kommer. Foto: Per Dagfinn Wolden

Regionssjef Roar Melum i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) uttrykker glede over ny regelendring etter flere års kamp.

– Når de nye reglene trer i kraft, kan tre turer med vogntog erstattes av to. Det betyr mye både for trafikksikkerhet, klima og ressursbruk, Melum.

Han understreker at det er gjort mye i Trøndelag de siste årene for å fjerne flaskehalser og ruste opp tømmerveinettet. - Med regelendringen på plass, vil det bli en betydelig forbedring av rammevilkårene for mange industribedrifter i fylket, sier NLFs Roar Melum.

Fikk Logistikkprisen

Pipelifes Kjell J. Larsen ble tildelt Logistikkprisen under festmiddagen på Røroskonferansen i februar. Her flankeres han av jurymedlemmene Bente Solberg og Jan Ola Strandhagen.

Kjell J. Larsen har i mer enn 25 år ledet Pipelife Norge, og beskrives som en logistikkentusiast, industribygger og en forkjemper for et bærekraftig samfunn.

Ikke minst for hans arbeid med å forenkle logistikken og vareflyten.

Larsen, som i dag er direktør for bærekraft i Pipelife, ble i februar tildelt Logistikkprisen fra Logistikkforeningen avd. Trøndelag under den 46. Røroskonferansen.

Transportåre som flaskehals

FV65 er en flaskehals for næringslivet. Bare ut fra Surnadal går 85 prosent av all transport på fylkesvei 65.

Dette ifølge en forskningsrapport (Bacheloroppgave i ingeniørfag, logistikk fra 2015) om konsekvenser for vareproduserende industri i Surnadal og Rindal ved bruk av modulvogntog.

Denne er bl.a. basert på intervjuer med Pipelife, Rindalshytter, Rindalslist og Surnadal Transportpartner.

Sistnevnte har all transport for Pipelife og Rindalslist og deler av Rindalshytter. I tillegg kommer transport fra hjørnesteinsbedriftene Møre Tre, A. Kvam og Letthus.

Åpning for bruk av modulvogntog sparer miljøet for inntil 33 prosent av utslippet av CO2 og tilsvarende i sparte kostnader.

Powered by Labrador CMS