En logistikkens «hovedstad» og kamparena

– Vi skal bli en viktig aktør innen returbransjen. Men, det er langt frem og vi vil trenge gode partnere for å komme dit, sier Kjell Fjeldheim, henholdsvis Partner/CEO i The Green Deal og styreleder i Prime Cargo.
– Vi skal bli en viktig aktør innen returbransjen. Men, det er langt frem og vi vil trenge gode partnere for å komme dit, sier Kjell Fjeldheim, henholdsvis Partner/CEO i The Green Deal og styreleder i Prime Cargo.

– Men vi har ennå ikke fått med oss vareeierne

– Det er langt frem for TGD, og vi trenger gode partnere for å nå målet. Prime Cargo derimot har fått skikkelig fart på seg etter en større snuoperasjon.

Publisert Sist oppdatert

Det forteller Kjell Fjeldheim, partner og CEO i The Green Deal (TGD) og styreleder i Prime Cargo til Logistikk Inside.

– Vi har ennå ikke fått med oss vareeierne i TGD. I tillegg har vi hatt tekniske utfordringer med å få systemet så sømløst som mulig. Veien er både lang og ujevn, og det er fortsatt langt frem for oss. Storyen til TGD er komplisert, og er påvirket av svært mye, sier Fjeldheim.

- Netthandelen har eksplodert under pandemien. Ifølge SSB handlet 9 av 10 nordmenn på nett i løpet av fjoråret. Hva er TGDs utfordring i denne situasjonen?

- Vi har blant annet sett at det ikke har vært like lett å få med oss vareeiere. De fleste synes løsningen har vært fortreffelig, men de har vært skeptiske til å benytte den. De har vært redde for å bli «hengt ut» som noen som ikke har kontroll på returene sine. Samtidig har vi sett at enkelte har laget løsninger som ligner på vår, men som ikke dekker like mye, forteller Fjeldheim.

- Dette kan vi lage butikk av

I fjor høst skrev Logistikk Inside om TGD som tar den globale verden med storm, og med løsning på netthandelens retur-problem.

– Hvordan oppsto ideen om The Green Deal?

– TGD ble først etablert som Returbutikken, og ble etablert som en løsning for alt svinnet som oppstod etter at stadig mer klær ble returnert etter netthandel. Svært få om noen hadde løsning for hva de skulle gjøre med returgodset, og dermed var tanken at dette kunne vi lage butikk ut av. På mange måter et kinderegg som var godt for mange. Vi fikk solgt klær som ellers ble kastet, vi fikk redusert transport, og i siste enden kunne det også medføre redusert produksjon.

- Hva er hovedfokus for selskapet i dag og utviklingen siden oppstarten?

- Hovedfokuset har fra starten av vært å få laget en plattform hvor vi sømløst kunne legge inn klær som ble returnert fra kunde etter kjøp fra opprinnelig vareeier. Betaversjonen ble lansert og vi fikk omsider i gang salget.

The Green Deal driver virksomheten sin fra Prime Cargos lokaler, og flere av eierne av Prime Cargo er også med på eiersiden i The Green Deal.

I Prime Cargo-terminalen i Vestby utenfor Oslo har TGD tilgang til enorme nettverk- og logistikkressurser for å løse netthandel-returen. En velutviklet teknologi med raskt og smidig håndtering , og med minimale, manuelle prosesser, er for lengst etablert.

Foruten Kjell Fjeldheim består TGD-teamet av gründerne Vegard Kristiansen, Filip Elverhøy og Edmond Yang.

- Men er løsningen med å samle og selge produktene fra egen portal en bærekraftig og lønnsom returordning?

- Jeg er helt sikker på at vår løsning, eller deler av vår ide, vil være en del av løsningen for returnerte varer i fremtiden. Ikke bare for klær og sko som vi startet med, men også for andre varegrupper. Måten returene blir håndtert på i dag er ikke bærekraftig, så en eller annen form for løsning må på plass. I tillegg jobber både EU og norske myndigheter med å få på plass helt andre krav til verdikjeden for å hindre at så mye varer ikke benyttes.

Fakta: Kjell Fjeldheim

Alder: 56

Stilling: Rådgiver

Sivilstand: Gift, tre barn, ett barnebarn

Født: 18. april 1966

Oppvokst: På gård som odelsgutt

Bakgrunn/yrkeserfaring:

- Landbruksskole

- USK kurs i marinen, deretter Lt i Heimevernet

- Diplomøkonom BI

- Hva er målet for selskapet?

– Det er å bli en viktig aktør innen returbransjen. Men, det er langt frem og vi vil trenge gode partnere for å komme dit, sier Kjell Fjeldheim.

Han har de siste 20 årene jobbet mye med transport og logistikk. De siste 15 årene i SR Group, i perioden 2009 til 2017 som CEO.

Fjeldheim startet imidlertid karrieren i KPMG, og hvor han jobbet som revisor i fire år.

Han var også innom Håkull som økonomisjef i ett år, før han tilbragte seks år i næringsmiddelindustrien med produksjon av EMV-varer for ICA og Hakon. Deretter ble det 15 år i SR Group. De siste fem årene har han jobbet for seg selv med ulike styreverv og rådgivningstjenester.

- Og hva er situasjonen i dag?

- Det går mye tid på Prime Cargo. Her har jeg vært med på en større snuoperasjon, og hvor vi nå har fått skikkelig fart på selskapet.

– Det krever en nærmere forklaring?

- Vi i Prime Cargo (PC) har gjennomgått en rivende utvikling de siste årene. Innflyttingen i nytt bygg i 2018 bød på mange utfordringer og underskuddene i både 2018 og 2019 var store. Etter hvert har vi fått på plass et godt leader-team med Arve Gøperød i spissen, og de siste par årene har det virkelig gått den rette veien. Selskapet går med overskudd og kan vise til vekst på de fleste områdene.

– Og i tillegg har PC kommet seg gjennom pandemien?

– Ja, det har gått noenlunde greit, selv om vi har slitt høyt sykefravær noe som igjen betyr høye personalkostnader. At pandemien ble avløst av en krig i Europa har gitt oss nye utfordringer, som også ikke var lette å forutse. Mange av våre kunder er redde for leverandørsituasjonen, med uvanlig store varebestillinger som følge. Det har igjen gitt oss breddfulle lagre. En hyggelig situasjon, men uventet og derfor vanskelig å planlegge for.

Opprustning med Autostore

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">I disse dager jobbes det for fullt med installasjon av Autostore i Prime Cargo. Kapasiteten er på over 40.000 kasser. Etter planen skal anlegget test-kjøres i løpet av året.</span>
I disse dager jobbes det for fullt med installasjon av Autostore i Prime Cargo. Kapasiteten er på over 40.000 kasser. Etter planen skal anlegget test-kjøres i løpet av året.

– Og i disse dager jobbes det for fullt med installasjon av Autostore i Prime Cargo?

– Ja, ferdig oppsatt vil vi ha en kapasitet på over 40.000 kasser. Det gir oss et nytt og spennende løft, ikke minst så holder vi følge med utviklingen. Vi har mange kunder med småvarer, og som passer godt inn i svært plasseffektive Autostore. Etter planen skal anlegget test-kjøres i løpet av året.

– Men utfordringene fremover står likevel i kø?

– Ja, utfordringer er det flere av. Vårt store tempererte lager som går på både fjernvarme og strøm representerer en stor utfordring med dagens svært høye energipriser. Dersom dette vedvarer eller endatil stiger, kan det by på hittil ukjente utfordringer. Vi videre-belaster kundene for en del, men det begynner å bli veldig dyrt.

– Og så har vi krigen i Ukraina?

– Ja, krigen skaper utfordringer knyttet til leveranser av jordbruksvarer, men utfordrer også logistikken generelt. Mange fra Ukraina har jobbet som sjåfører, men er nå ute i strid. Det har gitt transportrelaterte forsinkelser for flere selskap, spesielt større europeiske transportfirma som kjører varer inn til Norge.

En kamparena

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Prime Cargos terminal i Vestby utenfor Oslo ligger midt i et logistikk-eldorado. Noen kaller det en logistikkens «hovedstad» og kamparena.</span>
Prime Cargos terminal i Vestby utenfor Oslo ligger midt i et logistikk-eldorado. Noen kaller det en logistikkens «hovedstad» og kamparena.

– Prime Cargo er lokalisert i et attraktivt logistikksentrum. Hvilken betydning har det?

- Vestby har etter hvert blitt en logistikk-hovedstad hvor de fleste større 3PL-aktører holder til. Bare etter vår etablering i 2018 har det kommet mange til, og det er bygget mange tusen nye kvadrat med lagerlokaler. På samme tid skal vi alle sloss om å få tak i nok folk med den rette kompetansen. Det kan kanskje føre til et lønnspress om det blir kamp om de ansatte. Da kan vi kanskje ende opp i en situasjon som vi så i Stavanger når alle skulle ha folk til oljen, avslutter Kjell Fjeldheim.

Powered by Labrador CMS