Stadig flere hardt pressede transportselskaper kjører inn i konkursen.
Stadig flere hardt pressede transportselskaper kjører inn i konkursen.

Ny konkurs i presset transportbransje

Med ubetalte regninger fra kemneren var konkursen uunngåelig for Romerike Transportselskap AS.

Publisert

Dette er et nytt eksempel på en hardt presset transportbransje.

– Det var trist det skulle ende slik, sier daglig leder og eier Thore Enger til Romerikes Blad (RB).

Selskapet er slått konkurs etter kemner-kravet på 350.000 kroner.

Manglende innlevering

Transportselskapet har hatt aktiv drift og mange oppdrag helt til det siste, men det har hatt en trussel om tvangsoppløsning på grunn av manglende innleveringer av regnskap hengende over seg lenge, skriver RB.

Siste offentlig tilgjengelige regnskap er fra 2016. Det viser 16 millioner kroner i omsetning og et underskudd på 391.000 kroner.

Også i de foregående årene, helt fra etableringen i 2013, er det bokført underskudd ved årenes slutt.

– Omsetningen vår i 2017 og 2018 har ligget på rundt 15 millioner, opplyser Enger.

Han forteller at selskapet har hatt ni sjåfører knyttet til sentralen.

– Konkursen får ingen praktiske konsekvenser for kundene. Bestilte oppdrag og leveranser er tatt hånd om, sier Enger.

Hardt presset bransje

Bostyrer Thomas Christian Grindland Wangen sier at flere av sjåførene som har vært tilknyttet transportsentralen har penger til gode.

– Det ser ut til at noen ikke har fått betalt siden oktober/november, sier han og viser til at sentralen har mistet et par store kunder det siste året.

Selskapets revisor har helt siden det første driftsåret i 2013 bemerket at det er usikkerhet knyttet til videre drift, og har blant annet påpekt at selskapet har tapt all aksjekapitalen.

– Det har nok vært litt mangelfull styring i administrasjonen her. Nå skal bobehandlingen bringe klarhet i om selskapet har vært drevet for kreditorenes, det vil i hovedsak si sjåførenes, regning den siste tiden.

Wangen er også bostyrer for konkursen i Bjørgs Transport AS som endte i skifteretten tidligere denne måneden, men som nå er kjøpt opp av GF.

Romerike Transportsentral AS og Tcs transport er også å finne blant nylige konkursåpninger på Romerike.