Bransjen trenger sjåfører, og ukrainere trenger jobb. Derfor ønsker samferdselsminister Jon-Ivar Nygård å lette på kravene for at ukrainske sjåfører skal jobbe i Norge.

Vil gjøre det enklere for ukrainske lastebilsjåfører å jobbe i Norge

– Bransjen trenger flere sjåfører, og det er det bra for både de ukrainske flyktningene og det norske samfunnet at kompetente yrkessjåfører får utøve yrket sitt, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Publisert Sist oppdatert

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet, sender Statens vegvesen nå et forslag på høring. Forslaget handler om å anerkjenne ukrainernes yrkessjåførutdanning fra hjemlandet i større grad.

- Samtidig skal vi være sikre på at tungbilsjåfører som kjører på norske veier, har tilstrekkelig kompetanse til å kjøre trafikksikkert, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

I EØS er det fellesregler for utdanningskrav til lastebil- og bussjåfører som gjelder. For å kunne jobbe som yrkessjåfør, skal sjåførene gjennomføre utdanning på minimum 280 eller 140 timer, avhengig av alder og ønsket rettighetsnivå.

Forslaget som nå sendes på høring innebærer å redusere kravet til 55 timer for godstransport, 50 timer for persontransport eller 57 timer for kombinert utdanning, for ukrainere som kan dokumentere yrkessjåførkompetanse fra hjemlandet. Ukrainske flyktninger vil i tillegg kunne gjennomføre den avsluttende prøven med tolk.

EU har innført valgfrie midlertidige tilpasninger i de felleseuropeiske kravene til yrkessjåførkompetanse – og høringsforslaget følger opp disse. Denne ordningen utløper 6. mars 2025, i tråd med EUs midlertidige tilpasninger.

Siden vinteren 2023, har Norge anerkjent ukrainske førerkort i tunge klasser, og kravet om yrkessjåførkompetanse, kommer i tillegg til krav om førerkort i klasse C eller D.

De forenklede opplærings- og testkravene gjelder både buss- og lastebilsjåfører. Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet understreker at bussjåfører fremdeles må oppfylle lovfestede vilkår for kjøreseddel for persontransport.

Powered by Labrador CMS