Sjøtransport har topp prioritet i Kystverket framover.

Sjøtransport på topp i Kystverket

Stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og byggingen av Stad skipstunnel.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er viktige satsinger i Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029, og som nå er vedtatt etter en ekstern høringsrunde.

Satser på gods og havner

Kystverket ønsker å stimulere til mer sjøtransport, siden sjøtransport er den transportformen som gir lavest kostnader for samfunnet. Derfor styrkes tilskuddsordningen for overføring av gods i det nye handlingsprogrammet. Samtidig så etableres det en ny tilskuddsordning for investering i utvikling av mer effektive og miljøvennlige havner.

Kystdirektør Kirsti Slotsvik understreker at selv om et tiltak er oppført i handlingsprogrammet, så er gjennomføringen uansett avhengig av de årlige budsjettene som Stortinget vedtar.

Stad skipstunnel

Slotsvik fremhever Stad skipstunnel som spennende enkeltprosjekter med planlagt byggestart mot slutten av første regjeringsperiode.

- Dette blir et spektakulært prosjekt, men først og fremst er det et sjøsikkerhetsprosjekt som vil redusere ulykkesrisikoen og forbedre seilingsforholdene og regulariteten langs kysten, sier Slotsvik.

Ansvaret for fiskerihavner overføres fra Kystverket til regionalt folkevalgt nivå i 2020. Alle prosjekter som er satt i gang før den tid vil sluttføres av Kystverket.

– Vi har nok av spennende og nyttige oppgaver foran oss de neste 12 årene. Vi gleder oss til å fortsette med å ta ansvar for sjøveien og utvikle kysten og havområdene til å bli verdens sikreste og reneste, sier Kirsti Slotsvik som slutter i stillingen 5. mars og begynner som jernbanedirektør.

Per Jan Osdal, assisterende kystdirektør siden 2011, blir konstituert for stillingen i seks måneder mens Samferdselsdepartementet jakter på en fast kystdirektør.

Powered by Labrador CMS