Jørgen Rødseth leder det uavhengige konsulentfirmaet i Trondheim som tilbyr et bredt spekter av tjenester til offentlige og private aktører innen samferdsels-, logistikk- og transportsektoren.
Jørgen Rødseth leder det uavhengige konsulentfirmaet i Trondheim som tilbyr et bredt spekter av tjenester til offentlige og private aktører innen samferdsels-, logistikk- og transportsektoren.

Nytt trøndersk logistikk-team

Et ferskt team av logistikkrådgivere i Trondheim utvikler effektive og miljøvennlige transportløsninger for personer og gods.

Publisert

Stadig nye grupper av logistikkrådgivere popper opp på logistikkhimmelen.

Logistikk med Mobilitet

Daglig leder Jørgen Rødseth i rykende ferske Mobilitet AS har fått med seg logistikkveteranene Jan Erik Netter, Knut Per Grini og Steinar Simonsen i etableringen av det uavhengige konsulentfirmaet i Trondheim.

De tilbyr et bredt spekter av tjenester til offentlige og private aktører innen samferdsels-, logistikk- og transportsektoren.

Helhetlige løsninger

Eierne har en kunnskaps- og erfaringsbase som kombinerer teoretisk og praktisk logistikkinnsikt.

- Vi har allsidig erfaring fra operativ virksomhet innen transportsektoren, fra offentlige etater, konsulentvirksomhet og fra forskning innen ulike deler av fagområdet. Samtidig representerer vi bred kompetanse innen områdene transport av personer og gods, logistikk og helhetlige transportløsninger. Vi arbeider gjerne på tvers av transportformer og –formål, sier daglig leder Jørgen Rødseth.

Samtidig understreker han at de kjenner sine begrensninger. For å fylle hull i egen kompetanseprofil samarbeider de derfor med flere anerkjente og erfarne rådgivere fra universitets- og andre kompetansemiljøer for å yte best mulig rådgivningstjenester.

Det være seg innen godstransport, logistikk, næringslivets transporter, distribusjonsløsninger, havner og terminaler.

By-logistikk med planlegging på tvers av transportformer og formål, «Kampen om trafikkarealene» med personreiser, lokal varedistribusjon og annen næringstransport er sentrale tema for rådgiverne i Mobilitet AS.

Solid kompetanse

Jan Erik Netter: Sivilingeniør/MSc – NTH. Bakgrunn fra forskning (TØI/Marintek) og konsulentvirksomhet (Volvo Transportsystemer, Trafikon, Norconsult), og mange år som selvstendig rådgiver. Analyser/utredninger knyttet til helhetsløsninger sjø/landtransport med spesialfelt havner og terminalplanlegging/effektivisering og godshåndtering/standardisering.

Jørgen Rødseth: Sivilingeniør/MSc – NTH. Spesialkompetanse innen planlegging og drift av kollektivtrafikk. Analyser og utredninger innen godstransport, varedistribusjon og logistikk. Forskning og utredning innen IKT/ITS. Ansatt bl.a. som plansjef Trondheim Trafikkselskap, daglig leder Volvo Norge AS Transportsystemer og seniorforsker ved SINTEF Transport. Seneste år som selvstendig rådgiver – kollektivtrafikkplanlegging.

Knut Per Grini: Siviløkonom NHH. Ledelse av kollektivtrafikkselskap – Adm. dir. Åsane Billag, konsernsjef Norgesbuss, styreleder Norgestaxi. Kalkulasjon og dokumentasjon offentlige anbud innen samferdsel. Nettverksbygging mellom aktører innen samferdsel. Selskapsetablering, selskapsoppkjøp og styreoppdrag.

Steinar Simonsen: Sivilingeniør/MSc – NTH. Forsker ved SINTEF, plan- og markedssjef i Trondheim Trafikkselskap, rådgiver i Asplan Viak Trondheim, planlegger i Sør- Trøndelag fylkeskommune, planlegger i Statens vegvesen med oppgaver knyttet til kollektivtrafikkens infrastruktur, universell utforming, byanalyser mm. både lokalt, regionalt og nasjonalt.