Tschudi Lines inn i Unifeeder

Unifeeder overtar linjetrafikken til Tschudi Logistics og knytter dem samme med sitt omfattende nettverk.

Publisert Sist oppdatert

Tschudi Logistics driver feedertrafikk i Nordsjøen og Østersjøen, og disse linjene vil nå innlemmes i Unifeeders system.

Selskapenes kunder fikk beskjed om endringen denne uken, men endringene betinger godkjennelse fra ulike konkurransemyndigheter før de kan settes i verk.

Ifølge en melding fra Unifeeder vil selskapet etter overtakelsen ha det mest omfattende shortsea-tilbudet i Nord-Europa og dekke flere havner i området enn noen andre.

Kundenes betingelser vil forbli de samme, og trafikken til og fra Drammen Havn vil fortsatt gå under Tschudi-navnet.

Tschudi North Sea har ukentlig trafikk mellom havnene i Oslofjorden, Immingham i Storbritannia og Rotterdam.

Tschudi Lines Baltic Sea har to containerlinjer, nemlig Helsingfors-Muuga-Klaipeda-Szczecin-Drammen-Immingham-Rotterdam samt Bremerhaven-Hamburg-Muuga-Klaipeda-Bremerhaven-Hamburg.

Unifeeder har på sin side mer enn 20 ukentlige avganger mellom Kontinentet, Russland, Finland, Skandinavia og de baltiske landene.