Solvik-Olsen vil redde kongekrabbe-frakt

Ber Luftfartstilsynet fortsette å gi midlertidige tillatelser til russiske flyselskaper som frakter kongekrabber fra Norge til Asia.

Publisert Sist oppdatert

Luftfartstilsynet avslo i mars en søknad fra det russiske flyselskapet Aviastar TU om å hente levende krabber fra Porsanger for å fly til Sør-Korea. Årsaken var kort fortalt at russiske myndigheter ikke har lovet å gi tilsvarende tillatelser til norske flyselskaper, om de skulle søke.

Avgjørelsen var et hardt slag for havbruksnæringen i Finnmark, som er avhengig av den lukrative eksporten til markeder i Asia.

Solvik-Olsen griper inn

Norske myndigheter er fortsatt ikke fornøyd med russiske myndigheters håndtering av saken, men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil be Luftfartstilsynet om å finne en midlertidig løsning.

- Det er viktig å ivareta både norske luftfartspolitiske og næringspolitiske interesser. Jeg vil derfor legge til rette for fraktcharterflygninger av levende krabber fra Nord-Norge til Sør-Korea, også fra tredjeland som Russland. Jeg har nå bedt Luftfartstilsynet om å finne en midlertidig løsning på eksportørene av kongekrabbers behov, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

På grunn av individuelle luftfartsavtaler land imellom, er det i hovedsak norske og sørkoreanske flyselskaper som kan fly mellom Norge og Sør-Korea. Russiske fraktselskaper som ønsker å fly denne strekningen, må søke Luftfartstilsynet om tillatelse til enkeltflygninger.

Gjensidighet

I internasjonale luftfartsrelasjoner gjelder et grunnleggende prinsipp om gjensidighet. De rettighetene som gis, gis generelt under forutsetning av å få tilsvarende rettigheter tilbake, fra den andre parten. Norge har i dialogen med Russland ikke oppnådd tilstrekkelig gode løsninger på dette for norske selskaper.

Til tross for dette bakteppet, har Luftfartstilsynet i januar og februar i år innvilget seks søknader om fraktcharterflygninger for å frakte levende krabber fra Lakselv til Seoul, for å gi russiske myndigheter tid til å behandle vår forespørsel om gjensidighet.  Denne forespørselen er ennå ikke besvart av russiske myndigheter, og det har skapt utfordringene i saken.

Forhandlinger til sommeren

Samferdselsdepartementet skal etter planen ha nye luftfartsforhandlinger med Russland til sommeren. 

- Jeg vil ta initiativ til at fraktflyginger gjøres til tema under disse forhandlingene, slik at vi kan få en permanent løsning på plass, sier samferdselsministeren.