Store forandringer i PostNord

Finstemmer satsingen mot e-handelsmarkedet og gjør endringer i ledelsen.

Publisert Sist oppdatert

For å møte utviklingen i markedet og skape økt finansiell verdi, gjennomfører PostNord et antall strukturelle forandringer.

- Vi har de seneste årene reduserte våre kostnader kraftig og styrket vår posisjon i Norden, men mye arbeid gjenstår. Takten i gjennomføringen av effektivisering og forretningsutvikling må økes i hele konsernet, sier Håkan Ericsson, CEO og konsernsjef for PostNord.

Fra brev til E

Fortsatt digitalisering og svak makroøkonomisk utvikling innebærer at etterspørselen etter brevdistribusjon fortsatt reduseres. På fem år har PostNords brevvolum blir redusert med cirka en fjerdedel. Samtidig utvikles e-handelen kraftig, i 2013 med tosifret vekst i Norden. Også etterspørselen etter nordiske logistikktjenester er i vekst, men med et vedvarende prispress.

Landsenheter skapes for å muliggjøre enhetlig kundeorientering og etablering av integrerte produksjonsmodeller. Samtidig skapes et nordisk forretningsområde for Mail & Communication og en konsernstrategisk enhet for e-handel med ansvar for markeds- og forretningsutvikling innen respektive område i Norden. Strålfors drives fortsatt som et datterselskap med sterk samordning med forretningsområdet Mail & Communication.

- De initiativ som vi nå iverksetter innebærer at vi kan tilby nordiske helhetsløsninger innen Mail & Communication, logistikk og e-handel, hvilket skaper bedre forutsetninger for å styrke våre kunders konkurransekraft. Samtidig integrerer vi produksjonsvirksomhetene for Mail og logistikk, noe som muliggjør økt vekst og forbedret lønnsomhet for PostNord, sier Håkan Ericsson.

- Skal være førstevalget

PostNords økte fokus på e-handel innebærer blant annet at konsernet skal drive utviklingen av innovative løsninger i det nordiske markedet når det gjelder fysisk distribusjon og kvalifiserte integrasjonsløsninger.

- Vi skal være førstehåndsvalget for både bedrifter og privatpersoner i det nordiske e-handelsmarkedet. PostNord skal bidra til å utvikle bedriftenes vekst og konkurransekraft og være det selvsagte valget for både avsendere og mottakere av e-handelssendinger også i fremtiden, sier Håkan Ericsson.

Den nye organisasjonen iverksettes fra 1. april 2014. Det medfører også endringer i konsernledelsen fra 1. februar 2014. Finansiell rapportering kommer i hovedsak til å skje med utgangspunkt i forretningsområdene, samt Strålfors.

PostNords Group Executive Team:

Håkan Ericsson, CEO og konsernsjef
K. B. Pedersen, Vice CEO
Andreas Falkenmark, leder for forretningsområdet PostNord Mail & Communication
Mats Johansson, fungerende leder for forretningsområdet PostNord Logistics
Per Samuelson, leder Strålfors
Anders Holm, leder PostNord Sverige
Henning Christansen, leder PostNord Danmark
Robin Olsen, leder PostNord Norge og PostNord Finland
Annemarie Gardshol, leder E-commerce & Corporate Clients, samt Konsernfunksjonen Strategi
Henrik Rättzén, CFO
Per Mossberg, Kommunikasjonsdirektør
Joss Delissen, IT-direktør
Finn Hansen, HR-direktør
Johanna Allert, leder Teknikk og Infrastruktur