Satte grensetollen i system

For 50 år siden så gründeren Karl G. Hansson behovet for et tollsystem satt i system.

Publisert Sist oppdatert

Tidlig på 60-tallet bodde han ved grensen mellom Norge og Sverige. Daglig så han lastebilene som sto i kø og gjorde grensepasseringen tidkrevende. Han kunne ikke se noen fornuftig grunn til at det skulle være slik.

Så gapet

Han snakket daglig med både lastebilsjåførene og tolltjenestemennene i begge land og han innså at det var et stort gap mellom de to hovedaktørene på grensen. Han syntes de manglet kompetanse innen relevant lovgivning og deres tilnærming til å løse utfordringene på en praktisk og fornuftig måte.

Hansson så behovet for en mellommann og bestemte seg for å etablere KGH, et foretak som kunne fylle gapet og opptre som et bindeledd mellom tollmyndighetene på den ene siden og importører og eksportører på den andre. Målet var å tilrettelegge for enklere prosedyrer for grensepassering.

Solid fundament

I dag, 50 år senere, er KGH fortsatt den ledende speditøren på grensen mellom Norge og Sverige, den lengste yttergrensen i hele EU. KGH Customs Services er også en viktig aktør i mer enn ti andre EU-land.

I takt med stadig mer avanserte tollsystemer, har også KGHs ferdigheter og kompetanse økt for å møte kundenes krav om nye tjenester. I dag ledes KGH Customs Services av konserndirektør Vidar Gundersen.

I 2007 ble konsernet delt inn i tre forskjellige kjerneområder; spedisjonsvirksomhet, konsulenttjenester innen tollrelaterte spørsmål og konsulentvirksomhet rettet mot myndighetene for bedre å reflektere de forskjellige kompetanseområdene i KGH.