Sjøtransportens talsmann

Nyutnevnt statssekretær Jon Georg Dale (Frp) i Samferdselsdepartementet fremstår som sjøtransportens talsmann.

Publisert Sist oppdatert

Han signaliserte mange positive tanker for næringen da han gjestet Transport & Logistikk på Gardermoen denne uken.

Samling

- Vi samler transporten i samme departement for å jobbe mer helhetlig på dette området. Det viser også retningen for denne regjeringen. Vi håper å utnytte fordelene med å se vei og sjø i en større sammenheng, sa Dale.

Ett av åtte

Han viste til at samferdsel og infrastruktur er ett av regjeringens åtte viktige områder i regjeringsplattformen.

- Infrastrukturen skal bli så bra at den bidrar til å gi Norge et konkurransefortrinn. Vi vil legge grunnlaget for det nå. Et infrastrukturfond skal bygges opp. Det er viktig at næringslivet kan få sine varer fram enkelt og rimelig. Regjeringen vil legge mer tilrette for sjøtransport. Det er et paradoks at den viktigste havnen for Norge ligger i Gøteborg, sa Dale.

Spiller på lag

Han understreket at den nye regjeringen ønsker å spille på lag med alle gode krefter.

- Vi skal rette inn politikken slik at vi får konkret gjennomslag. Økt sjøtransport gir færre tunge kjøretøy på norske veier. For å få til dette vil vi gå gjennom lovverket og komme med forenklinger i byråkratiet rundt dette. Vi ser på hva slags forbedringer vi kan gjøre, sa Dale og fortsatte:

- Regjeringen vil hjelpe sjøtransporttilbydere til å bli mer konkurransedyktige. Vi ønsker å oppfylle og overoppfylle der det er naturlig i forhold til NTP, som er overtatt fra tidligere regjering. Vi har potensial til å satse. Samferdsel er et alvorlig viktig satsingsområde til den nye regjeringen, sa Dale.

Ros

Han benyttet anledningen til å rose Stoltenberg-regjeringen:

- Det har vært en vekst til nå, og den skal vi bygge på. Vi vil se strukturer mer under ett. Det er lange prosesser det er snakk om og det tar derfor tid. Den nye regjeringen har som ambisjon at man i ettertid skal kunne se et skille i hvordan vi satser på samferdsel. Gi oss noe tid, slik at vi kan jobbe konstruktivt og godt, sa Dale.