Frøise fikk Moderne Transport-prisen

Den årlige transportbrukerkonferansen og utdelingen av Moderne Transport-prisen har fulgt hverandre tett opp gjennom årene, der konferansen har vært den mest passende arena å dele ut en slik bransjepris. I år gikk prisen til konferansegeneral Jo Eirik Frøise (45).

Publisert Sist oppdatert

Prisen deles hvert år ut til en person som i særlig grad har bidratt til å utvikle eller fremme norsk logistikk- og transportnæring. I år var juryens bedømming at Frøise er rett adressat for MT-prisen, med bakgrunn i hans bidrag til generell kompetanseheving i bransjen og de mulighetene man har for viktig nettverksbygging på konferansen på Gardermoen.

Se alle tidligere vinnere her.

- Jo Eirik er en kandidat som har vært med i vurderingen i flere år. Personlig kjenner jeg ham veldig godt, og i de tilfellene der relasjonene er tette, er det naturlig å være litt ekstra streng i bedømmingen for ikke å bli mistenkt for å favorisere noen, smiler juryleder Eirill Bø, førstelektor ved Handelshøyskolen BI og et "fast innslag" på det årlige konferanseprogrammet.

Kommunikasjonskanal mot myndighetene

Juryens nye medlem, fjorårsvinner Felix Tschudi, er klar på at konferansens plass som arena inn mot de politiske myndighetene ikke må undervurderes.

- Jeg kjenner ikke så mye til Frøise personlig, men jeg må si at konferansen i fjor imponerte meg med stor bredde i temaer og høy kvalitet på innleggene. Men det som er konferansens fremste aktivum er at den har blitt en viktig arena for toppolitikere å synes på. Man har etablert en viktig, ny kommunikasjonskanal inn til de som bestemmer rammevilkårene for bransjen. For oss som driver selskaper i denne næringen, og som er avhengig av rammevilkårene for transportsektoren, er en slik arena gull verdt, understreker Tschudi, som er styreleder i rederiet Tschudi Shipping Company.

Konferansesamarbeid

Foruten Bø og Tschudi har juryen bestått av Einar Olsen, havnedirektør i Drammen havn, og Lars Inge Fenes, leder av Logistikkforeningens avdeling i Midt-Norge. Kvartetteten har i sin begrunnelse lagt vekt på hvordan konferansen har utviklet seg til å bli landets klart ledende, årlige logistikkonferanse og der den også er størst i sitt slag i Norden.

Frøise må naturligvis dele æren med andre, ikke minst sin nære kollega Kjetil Tvedt som har vært en viktig støttespiller i flere år. Og man skal heller ikke glemme de som i sin tid bidro til at man slo sammen den gamle Transportbrukerkonferansen til TF (Transportbrukernes Fellesorganisasjon) og LTLs (nåværende NHO Logistikk og Transport) høstmøte. Det var et smart grep.

I tillegg har man alliert seg med andre foreninger, som Norsk Havneforening og Logistikkforeningen. Man har dermed skapt en bred plattform for en todagerskonferanse som samler store deler av norsk logistikkbransje på Gardermoen år etter år.

Fra noen få hundre konferansedeltagere da konferansene var delt, har man de siste årene hatt en jevn økning opp mot 800 deltagere, og der det ambisiøse målet om å passere firesifret ikke lenger er urealistisk.

Sosialt engasjement

Årets prisvinner er på alle måter en utradisjonell vinner. Foruten sitt engasjement i logistikkorganisasjonen til Ski-VM i Oslo i 2011, er han ikke først og fremst en logistiker men en administrator og tilrettelegger. Og han er heller ikke det man kan kalle A4.

Karrierebakgrunnen er variert, med en fortid som både frilanser i Sunnmørsposten og som lensmannsbetjent på Sunnmøre gjennom fire år. En utdannelse som statsviter fra Universitetet i Bergen bragte ham imidlertid til vår bransje. Først som politisk rådgiver i Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF) fra 2004, før han overtok som adm. direktør i organisasjonen to år senere. Her satt han frem til organisasjonen la inn årene og ble innlemmet i Norsk Industri våren 2011. Siden den tid har han vært fagsjef for området samferdsel i Norsk Industri, samtidig som han har videreført prosjektlederansvaret for «Transport og Logistikk» på Gardermoen.

- Det har ikke vært en del av vår vurdering når vi vurderte de ulike kandidatene opp mot hverandre, men når valget først falt på Jo Eirik, må vi også si at det er hyggelig at han får den. Han har et hjerte av gull, og hans sosiale engasjement er et eksempel til etterfølgelse. Hans tilknytning til Kenya generelt og Nairobi spesielt, og det arbeidet han legger ned i slummen i Kibera, står det respekt av. Han har også vært flink til å få nødhjelpslogistikk frem i lyset på konferansene, mener Bø. 

Dette er Jo Eirik Frøise:

Alder: 45
Født: Ålesund
Bor: Oslo/Nairobi
Stilling: Fagsjef for samferdsel i Norsk Industri og prosjektleder for «Transport og Logistikk».

Bakgrunn: Utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen. Ble ansatt som politisk rådgiver i Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF) i 2004, før han overtok som adm. direktør i organisasjonen i 2006. Da TF ble oppløst og innlemmet i Norsk Industri trådte han inn i stillingen som fagsjef for samferdsel og beholdt samtidig prosjektansvaret for konferansen «Transport og Logistikk» på Gardermoen.

Fakta: Moderne Transport-prisen

 

Hva: Prisen deles ut til den/de som i særlig grad har utmerket seg innen fagfeltene logistikk og transport.
Delt ut: Hvert år siden 1969.
Hvor: I forbindelse med Transportbrukerkonferansen, nå Transport og Logistikk.
Het tidligere: Transportens Hjulius
Hva får vinneren: Heder og ære, samt et innrammet diplom og en sjekk på 15.000 kroner.
Jury: Eirill Bø, Lars Inge Fenes, Einar Olsen, Felix Tschudi. Sekretær: Glenn Lund.