Nordmøre i spiss for sjøtransporten

Det arbeides med nye sjøtransportløsninger på Nordmøre med stor betydning for norsk transportnæring.

Publisert Sist oppdatert

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er ikke bare engasjert i havne- og sjøtransportløsninger for fersk og frossen sjømat fra Hitra/Frøya, havneselskapet deltar også i arbeidet med etablering av nye sjøtransportløsninger.

I samarbeid med Vestbase AS har havnen iverksatt et prosjektarbeide over seks måneder. En arbeidsgruppe skal avdekke behovet og interessen for en sjøtransportløsning mellom viktige lokasjoner i Kristiansundsregionen.

Solide grupper

– I den anledning er det opprettet både arbeids- og høringsgruppe, forteller seniorrådgiver Jan Olav Bjerkestrand i Kristiansund og Nordmøre Havn.

I arbeidsgruppen sitter, foruten han selv, Inger Line Hammerøy og Sverre Sæter fra Vestbase AS og Geir Kjønnøy fra Kristiansund og Nordmøre Havn. Høringsgruppen består av Svein Silseth, Stein Arve Olsen og Ture Haugen fra Vestbase og

Arnt Honstad fra Kristiansund og Nordmøre Havn.

- Aktiviteten i tilknytning til olje- og gassindustrien har vært økende, og det har ført til stor aktivitet og vekst hos service- og tjenesteleverandører i regionen. Behovet for nye industriarealer i området er derfor økende. En sammenslåing av nye og eksisterende arealer vurderes for å etablere mer effektive sjøtransportløsninger. Det vil gi en betydelig miljøgevinst med blant annet færre vogntog på veinettet, sier Bjerkestrand

Global transport

Tidligere i år etablerte Kuehne+Nagel Norge et eksklusivt samarbeid med Kristiansund Fryseterminal om global distribusjon av gods til og fra Kristiansund. NCL står for den ukentlige seilingen til Rotterdam. Fra Rotterdam distribueres varene til oversjøiske destinasjoner med CMA-CGM eller andre linjer som Kuehne+Nagel samarbeider med.

Sender laksen til sjøs

Hitra Kysthavn og Industripark bygges ut for å gi laksenæringen i området nye eksportmuligheter. Om et års tid vil en svær havneterminal stå ferdig med havn og industripark for maks skipslengde på 180 meter.

- Allerede i 2015 kan halvparten av lakseproduksjonen på Hitra og Frøya gå på kjøl til mottakerhavner nede på kontinentet, sier kultur- og næringssjef Ole Sundnes i Hitra kommune.

Havnetilbudet skal være et tilbud til sjømat/fiskeindustrien på Hitra/Frøya og regionen. Det produseres i dag 250.000 tonn laks årlig på Hitra og Frøya, noe som tilsvarer 50 trailere daglig. Dette volumet er ventet å bli doblet i løpet av de neste ti årene.

Norges største

– Dette er Norges største prosjekt med å få gods fra vei til sjø, forteller Bjerkestrand.

Reguleringsområdet for Jøstenøya er på 500 mål. I byggetrinn én skal det utarbeides 120 mål nesten helt ytterst i reguleringsområdet, med veiframføring og utbygging av industritomta. Her skal Marine Harvest etablere seg. Verdens største laksekonsern har kjøpt 50 mål av det planlagte industriområdet, pluss opsjon på ytterligere 10 mål, for å bygge ny laksefabrikk.

I tillegg er både Bewi og Sunde aktuell med å etablere seg med emballasjefabrikk i nærheten. Senere er det aktuelt med tilhørende industri, som for eksempel en bedrift som behandler lakseavfall til olje.