Tøffere tider for Nasjonal transportplan?

Samferdselsminister Knut Arild Hareide varslet nylig at mange kommer til å bli skuffet når Nasjonal transportplan legges fram til våren.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Om spalten:

Kommentaren er skrevet til Transport Inside (TI), bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad og leses av flere tusen bransjeinvolverte personer.

TI setter ekstra søkelys på bransjen med å invitere noen sentrale aktører til å formidle dagsaktuelle bransjetema i sin faste spalte, Innsikt.

Innspillene rullerer mellom aktørene i TI som kommer ut hver 14. dag.

Tidsskriftet er en del av samme mediehus (Bjørgu AS) som Moderne Transport og Anlegg&Transport, Mtlogistikk.no og AT.no.

Disse er faste bidragsytere i Transport Insides Innsikt: Erling Sæther, Flowchange, Geir A. Mo, adm. direktør Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Sverre Myrli (Ap), medlem i Stortingets samferdselskomité, Jan Ola Strandhagen, professor logistikk ved NTNU, fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner og Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

Redaktør for Transport Inside er Per Dagfinn Wolden.

Dagens Nasjonal transportplan inneholder for mange prosjekter, og dette kombinert med stor kostnadsøkning i mange prosjekter, gjør at den rett og slett ikke er gjennomførbar.

Fra 2005 er bevilgningene til samferdselsformål økt kraftig. Først under åtte år med rødgrønn regjering og så i sju år under nåværende regjering. Det gjør selvsagt at forventningene og ønskene også har økt.

Som samferdselspolitiker på Stortinget gjennom mange år, kan jeg skrive under på at ønskene og behovene aldri tar slutt. I vårt langstrakte land er behovene enorme. Derfor må det satses ytterligere på samferdsel i årene som kommer.

Samferdselsministeren har selvsagt rett i at alle prosjekter ikke kan realiseres samtidig. Men nå er vi faktisk i den situasjonen at prosjekter som lå inne i Nasjonal transportplan ved behandlingen i 2013 eller 2017 står i fare for å bli utsatt eller skrinlagt.

Ved flere anledninger har samferdselsministeren brukt dobbeltsporutbyggingen på Østfoldbanen som eksempel. I nåværende Nasjonal transportplan er det satt av 12 milliarder kroner til nytt dobbeltspor gjennom Fredrikstad og Sarpsborg. I følge samferdselsministeren sier de nye kostnadsberegningene at dobbeltsporet her vil koste over 40 milliarder kroner, altså mer enn en tredobling. Alle skjønner at dette ikke er uproblematisk.

Dobbeltsporutbyggingen på Østlandet var en av de store sakene ved behandlingen av Nasjonal transportplan i 2013. Stortinget lovet da dobbeltspor til Halden, Lillehammer og Skien innen 2030. Nå ligger dette langt etter skjema. I tillegg er Ringeriksbanen kommet til som den fjerde InterCity-strekningen. Hva mener Hareide og regjeringen nå om dobbeltsporutbyggingen?

Og hva mener de om ny veg og jernbane mellom Bergen og Voss, om Hordfast, elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen, Stad skipstunnel, E18, tunnelsikring og rassikring? Og kommer det nye tiltak for storbyene våre slik at biltrafikken går ned og vi får flere over på kollektive transportmidler? Og hva med tiltak for godstrafikken?

Rundt påsketider får vi svaret. Da legges Nasjonal transportplan 2022-2033 fram, og så starter behandlingen i Stortinget.

Det blir en skikkelig samferdselsvår i Stortinget.

Powered by Labrador CMS