llustrasjon over Jøsnøya med Hitra Kysthavn til venstre, Hitra Industripark Vest bak i midten og Hitra Industripark Øst nede til høyre. Foto: Hitra kommune.

Strides om logistikkperle

Trøndelagskommunen Hitra vil forlate Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, og slå seg sammen med Trondheim Havn IKS. Av den grunn ønsker de å kjøpe med seg Hitra Kysthavn. Budet på 25 millioner er ikke akseptert – KNH vil ha 53,3 millioner.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er å anta at Trondheim Havn vil bli en enda sterkere konkurrent til KNH, om de får tak i kysthavnen. Utstrekningen og havnefasilitetene til Trondheim Havn vil etter et mulig oppkjøp øke betydelig.

Midt i smørøyet

Hitra Kysthavn og Industripark ligger på Jøsnøya midt i farleden mellom Kristiansund og Trondheim. Hitra.no påpeker at stedet dermed et naturlig trafikk- og logistikknutepunkt:

«Her ønsker Hitra kommune å utvikle eksisterende og etablere ny næringsvirksomhet. Hitra Kysthavn og Industripark er samtidig også Hitras bidrag for å sikre en bærekraftig og framtidsrettet transport- og logistikkløsning, ikke bare for egen kommune, men også for regionen forøvrig».

Hitra kommune la inn et bud ovenfor KNH på 25 millioner kroner. Saken ble behandlet i KNHs havneråd 10. juni. Der ble budet – ikke uventet – avslått.

Den faktiske pris

Kaianlegget som ble åpnet høsten 2014, har hatt faktiske kostnader på 38 millioner. KNH har imidlertid anslått markedsverdien til 53,3 millioner kroner. Ifølge lokalavisen Tidens Krav er dette medregnet et goodwill-tillegg på 15 millioner.

I følge samme avis slo det ned som en bombe på Devoldholmen, da KNH høsten 2020 mottok en e-post fra Hitra kommune med varsel om uttreden, etter å ha vært en del av det interkommunale selskapet siden 2011.

Spilte på to hester?

«Da havnetoppene skålte i champagne på kaikanten for den første lakselasten til Europa i august i fjor, viste det seg at Hitra kommune allerede hadde ført fortrolige samtaler med Trondheim Havn i flere måneder. 'Overgangen' ble desto dårligere mottatt i Kristiansund, og det hjalp ikke akkurat på stemningen, at Hitra kommune feilaktig hevdet at de hadde rett på å få med seg havneanlegget ut av selskapet, skriver Tidens Krav.

- Gir ikke ved dørene

KNH vedtok på slutten av fjoråret, at de respekterte Hitra kommunes beslutning om å tre ut av det interkommunale selskapet. Men – det var, og er, ikke aktuelt å la Hitra kommune forlate det interkommunale selskapet KNH med kaianlegget. Dette mener derimot Hitra kommune at de har krav på.

Havnefogd i KNH, Knut Mostad, har uttalt til avisen at:

- Her gir vi ikke ved dørene.

Vil helst beholde kysthavnen

Havnerådet avholdt møte torsdag 10. juni. Der ble det bestemt at KNH IKS primært ønsker å beholde Hitra kysthavn i tråd med tidligere vedtak. Havnerådet aksepterer ikke budet fra Hitra kommune for kjøp av Hitra kysthavn på 25 millioner kroner. Havnerådet gir forhandlingsutvalget fullmakt til å gjennomføre forhandlinger om salg av Hitra kysthavn. Endelig behandling av budet skal tilbake til behandling i havnerådet for godkjenning.

Powered by Labrador CMS