60 losse- og lastearbeidere tappet streikekassa for nærmere 60 mill. kroner.Foto: Per Dagfinn Wolden
60 losse- og lastearbeidere tappet streikekassa for nærmere 60 mill. kroner.Foto: Per Dagfinn Wolden

Tre bortkastede år kostet 60 mill. kroner

Når havneaksjonene ble avsluttet hadde 60 losse- og lastearbeidere tappet NTFs kampfond for nærmere 50 mill. kroner.

Publisert

Den samlede kostnaden blir imidlertid vesentlig høyere når man legger til saksomkostninger i Holship-saken og forbundets øvrige kostnader knyttet til saken.

Et sorgens kapittel

Vi er vitne til en havnekonflikt med sur smak. Noen kaller det et sorgens kapittel.

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har 20.000 medlemmer, hvorav 200 losse- og lastearbeidere. Streikebidraget er utbetalt til kun 60 av disse i nesten tre år.

Aksjonistene har fått utbetalt full «lønn» i to og et halv år. NTF har utbetalt månedlig to mill. kroner til havnearbeiderne. – Vi betaler dem tilnærmet lik nettolønn. Vi har et ansvar for å gjøre opp for lønnstapet de har hatt, sier forbundsleder Lars Johnsen til iTromsø og fortsetter:

- De samlede kostnadene for forbundet  er månedlig rundt to mill. Kroner. Årlig får de 60 arbeiderne i gjennomsnitt 400.000 kroner hver fra forbundet.

Ifølge Fri Fagbevegelse dreier det seg om 12 arbeidere i Tromsø, 16 i Mosjøen, åtte i Stavanger og 24 i Oslo.

I perioden juni 2014-januar 2017 ble det utbetalt 36 mill. kroner i streikebidrag til 36 losse- og lastearbeidere i Tromsø, Mosjøen og Stavanger, mens 24 havnearbeidere i Oslo fikk utbetalt 14,4 mill. kroner i perioden juni 2015-januar 2017. Beregningen er basert på tall NTF selv, og tillitsvalgte, har gitt til media.

Stiller spørsmålstegn

Det har blitt stilt spørsmål ved grunnlaget for NTFs streikestøtte. Etter forbundets vedtekter kan det ytes støtte i forbindelse med faglige konflikter. Boikottene i Risavika og Oslo innebar ikke at havnearbeiderne nedla sitt arbeid, men boikottene var en oppfordring til andre om ikke å ha forretningskontakt med de to boikottede bedriftene.

Havnearbeiderne i Stavanger har hele tiden utført sitt arbeid som normalt. I Oslo ble havnearbeiderne arbeidsledige da losse- og lastekontoret gikk konkurs i mai 2015, men utførte før det arbeid som normalt for losse- og lastekontorets oppdragsgivere.

Bortkastet

- Det er helt bort i helvete. Vi har kastet bort tre år, sier Tore Ingebrigtsen til avisa iTromsø.

Siden han og resten av losse- og lastearbeiderne i Tromsø vært i streik, og ikke i arbeid, har de mistet en rekke rettigheter.

- Vi har hatt null skattbar inntekt. Det betyr at vi har ingen rettigheter hos Nav, og vi har ikke fått noen pensjonspoeng. Noen av oss var nær avtalefestet pensjon (AFP), men det er et saga blott. Nå må de jobbe tre år lenger for å kunne pensjonere seg, fortetter han.

Fremtiden for de 12 havnearbeiderne i Ishavsbyen er usikker. De var sikker på at streiken kom til å gå deres vei, fram til nederlaget i Høyesterett i desember i fjor.

- Vi har barrikadert, demonstrert og blitt arrestert. Men alt forgjeves, sier en nedtrykt Ingebrigtsen.

Uten lønn, arbeid eller pensjon, får man mye tid til å tenke over tilværelsen.

Bitter

Havnearbeiderne føler seg forrådt av Transportarbeiderforbundet.

- Vi ble lovet at pensjonen vår og AFP ikke skulle påvirkes av streiken. Vi skulle ikke lide noe tap. Men nå er det stille, og jeg er bitter på forbundet, ja. Det er de som har satt oss i denne situasjonen. Nå får de komme på banen og bidra økonomisk, og ikke bare kaste oss ut i kulda, sier Tore Ingebrigtsen.

Ikke glemt av forbundet

Tross kraftig kritikk fra Ingebrigtsen, forsikrer leder av Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), Lars Johnsen, at havnearbeiderne i Tromsø ikke er glemt.

- AFP-en er opprettholdt og de har ikke mistet noen ansiennitet der. Det har vi fått garantier fra LO og NHO om. Nå vil vi arbeide knallhardt med å sikre at arbeiderne kommer i jobb igjen, sier Johnsen.