Her kan det bli havnestreik

Totalt kan 292 havnearbeidere bli tatt ut i streik fra 10. mai. NHO påpeker at de står fritt til å la andre ta seg av laste- og lossearbeidet.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Meklingen mellom NHO Logistikk og Transport og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) om overenskomstene Rammeavtale om fastlønn, Sør- og Nord-Norgeavtalen og Havneoverenskomsten foregår torsdag og fredag denne uken, og skal være ferdig ved midnatt fredag.

NTF har sendt sitt varsel om plassfratredelse gjeldene fra arbeidstidens begynnelse lørdag 10. mai. 14.

Disse skal ut i streik

I alt omfattes 221 losse- og lastearbeidere ved følgende 13 havner/virksomheter som er bundet av Rammeavtale om fastlønn for losse- og lastearbeid:

Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Drammen, Skien/Porsgrunn, Kristiansand, Fredrikstad, Moss, Mo i Rana, Larvik, Ålesund og Sandnes.

I alt omfattes 71 losse- og lastearbeidere ved følgende 8 havner/virksomheter som er bundet av Sør- og Nord-Norgeavtalen:

Bodø, Brevik, Haugesund, Kristiansund, Hammerfest, Steinkjer, Tromsø og Fredrikstad.

En eventuelt utvidelse av streiken til å omfatte losse- og lasteoverenskomstene og/eller andre bedrifter kan skje med 4 dagers varsel.

Kan få andre til å gjøre jobben

NHOLT legger til grunn at det ikke vil være streikebryteri å få andre til å utføre laste- og lossearbeid i streikeperioden, fordi arbeiderne ikke ansatt hos den enkelte havnebruker, men i et losse- og lastekontor/administrasjonsorgan, som NHOLT mener er en underleverandør for haven.

- I den såkalte "Tollpost Globe-dommen" har Høyesterett lagt til grunn at ved streik hos en underleverandør står man fritt til å la andre utføre arbeidet for å unngå egne ulemper som følge av streik i annen bedrift. Man har adgang til å utføre arbeid for å avverge sin egen bedrifts ulemper, men man har ikke adgang til å utføre arbeid for å hjelpe den streikerammende bedriften, skriver NHO på sine nettsider.

NHO mener at losse- og lasteoverkomstens fortrinnsrett er at losse- og lastekontorene har førsterett, men ingen eksklusiv rett til dette arbeidet.

- Det varsel om plassfratredelse som NHO LT har mottatt er å anse som et varsel om at losse- og lastekontoret/administrasjonsorganet i de nevnte havnene avstår fra å benytte sin fortrinnsrett. NHO har vurdert om en fremgangsmåte der bedriftens egne ansatte utfører losse- og lastearbeid er å anse som streikebryteri. NHOs konklusjon er at en slik fremgangsmåte ikke er å anse som streikebryteri etter gjeldende rett, heter det fra NHO.

Powered by Labrador CMS