- Forsøker å rasere sjøtransporten

- Det de nå prøver på savner sidestykke og vil være totalt ødeleggende for sjøtransporten i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

 Det er noe av Tom Rune Nilsens karakteristikk av transportarbeidernes håndtering av tariffkonflikten i Risavika.

Den adm. direktøren i NHO Logistikk og Transport sier at arbeiderne påtvinger en privat bedrift en ordning som vil ødelegge dens økonomi og som vil være totalt ødeleggende for sjøtransporten, hvis den skulle bli innført flere steder.

Mislykkede forhandlinger

Nilsen viser til at Risavika Terminal AS og NHO Logistikk og Transport gjennom lengre tid har forsøkt å forhandle med Norsk Transportarbeiderforbunds (NTF) om en tariffavtale alle parter er fornøyd med.

- Et viktig premiss har vært å tilby bryggearbeidere ved Stavanger losse- og lastekontor fast jobb, de er nå vikarer. Samtidig skal Risavika Terminalen få en effektiv tariffavtale som er bærekraftig. Beklageligvis har det ikke vært mulig å føre reelle forhandling og vi er isteden blitt møtt med villedende påstander om sosial dumping og at vi nekter å gi transportarbeidere tariffavtale, sier Nilsen.

Nilsen oppsummerer

I et notat forsøker han å gi en total oversikt over konfliktens bakgrunn:

- Baseaktiviteten i Risavika startet i 1965. Siden den gang har losse- og lastearbeiderne organisert i NTF flere ganger forsøkt å overta losse- og lastearbeidet utført ved basen. Dette toppet seg første gang i 1995, da Nor-Cargo flyttet sine konvensjonelle skipsanløp til NorSea base. NorSea benyttet da sine Industri og Energi (den gang NOPEF) organiserte basearbeidere til å utføre losse og lastearbeidet.

I 2002 reiste NTF saken for den faste tvistenemd mellom LO og NHO, der de hevdet sin fortrinnsrett til dette arbeidet. Denne saken vant NHO og NorSea, og NTF vant dermed ikke frem med sitt krav.

Reiste ny sak

Ved etableringen av Risavika Terminal i 2009, som gjennom Risavika Havn er deleid av NorSea, reiste NTF ny sak for tvistenemda, da de hevdet at situasjonen nå var endret, og at de dermed likevel mente å ha fortrinnsrett til å utføre losse og lastearbeidet. Her falt dommen 3. mai i 2012, hvor Risavika Terminal og NHO fikk medhold i at Risavika terminalen er en privat havn, og at den benytter losse- og lastearbeidere som er organisert i Industri og Energi, med tilhørende tariffavtale, Landbaseavtalen. Det slås fast i premissene til dommen at, "Det er uomtvistet at de som i dag utfører losse- og lastearbeidet ved Risavika Terminal AS er ansatt i NorSea, og derigjennom omfattet av Landbaseavtalen. Denne organiseringen av arbeidet er etter flertallets resultat i saken ikke i tariffmessig strid med NTFs losse- og lasteoverenskomster». Tvistenemda så med andre ord ingen problemer med å fortsette dagens praksis.

Blokade-trussel

Denne dommen har NTF, og LO, valgt å overse, og sendte oss krav om tariffavtale igjen i juni 2012, med påfølgende trussel om blokade høsten 2012. Saken har siden versert i rettssystemet, hvor NTF har fått medhold i tingretten om å benytte boikott som kampmiddel for å tvinge igjennom en

tariffavtale. Vi har anket saken til lagmannsretten. Vi mener at tingretten ikke har tatt nok hensyn til de forskjeller som eksisterer mellom denne saken, og den såkalte «Sola Havn dommen» fra 1997. Den hadde bakgrunn i at dette er en bedrift som fra dens opprettelse har ønsket en tariffavtale, er medlem i NHO, og arbeidstakerne er organisert i LO. I praksis har landbaseavtalen fulgt med i virksomhetsoverdragelsen fra NorSea. Det er imidlertid LO som har nektet å godkjenne denne avtaleopprettelsen.

Mislyktes med dialog

Saken er altså at NTF forsøker å overta arbeid som har vært utført av et annet LO forbund i snart 20 år. Arbeidsgiversiden har flere ganger i denne prosessen, gjennom dialog, forsøkt å foreslå løsninger som er fremtidsrettede og tilpasset dagens situasjon og krav fra markedet. Senest de siste månedene har vi tatt nye initiativ til dialog for å søke å finne bærekraftige løsninger for begge parter. Etter tingrettsdommen valgte imidlertid NTF å varsle boikott fra 1. oktober, og gjennom dette avslutte den dialogen som var etablert. Vi opplever at NTF og LO velger å sette 40-50 arbeidsplasser i fare, skape stor negativitet rundt sjøtransporten, alt for å forsøke å tvinge igjennom sin sak, skriver adm. direktør Tom Runde Nilsen i sitt notat.

  

Powered by Labrador CMS