- Saboterer sjøtransporten

Speditør-general Tom Rune Nilsen gir terminalarbeiderne kraftig kritikk for å sabotere sjøtransporten.

Publisert Sist oppdatert

Nå kan det seile opp til storkonflikt.

Det var på årskongressen til NHO Logistikk og Transport (NHO LT) nylig at adm. direktør Tom Rune Nilsen gikk til frontalangrep og kom med sterk kritikk til laste- og lossearbeiderne.

Saboterer

NHO Logistikk og Transport organiserer hovedtyngden av norske transportindustribedrifter innen logistikk, spedisjon og skipsekspedisjon, samt havne- og terminalrelatert virksomhet.

Nilsen mener havnearbeiderne både motarbeider og saboterer sjøfraktvirksomheten ved bruk av sin fortrinnsrett som er nedfelt i tariffavtalen.

– Havnearbeidernes nedlatende holdning og manglende samarbeidsvilje innebærer en betydelig fordyrelse av sjøtransporten. Problemet har utviklet seg over flere år, sier Nilsen.

Kostbar lunsj

Nilsen viser til havnearbeidernes krav om felles lunsjpause.

– Tariffavtalen til 330 laste- og lossearbeidere i Norge er et av de største hindrene for å gjøre den miljøvennlige sjøveien mest mulig attraktiv. Avtalen gir dem fortrinnsrett til å laste og losse skip i offentlige havner. Måten avtalen praktiseres på, skaper problemer kysten rundt, understreker Nilsen.

Seks ganger i døgnet står derfor alt arbeid på terminalen stille. Laste- og lossearbeiderne har fått tilbud om 21% gjennomsnittlig lønnsøkning når de jobber kontinuerlig, altså med pauser etter hverandre i stedet for samtidig. Dette har de avslått.

Til kamp i Risavika

Også i Risavika krever Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) fortrinnsrett til lasting og lossing. Arbeidet utføres i dag av arbeidere i fagforbundet Industri og Energi.

Risavika er privat havn, og den faste tvistenemnda mellom NHO og LO har konkludert med at bruken av organisert arbeidskraft ikke er i konflikt med fortrinnsretten til de NTF-organiserte havnearbeiderne.

NTF svarer med trusler om boikott og sympatiaksjoner. En beregning Risavika havn har gjort, viser at en overgang til NTFs tariffavtale vil øke utgiftene knyttet til laste- og lossearbeidet med rundt 30%. Saken står nå for domstolene.

Uhørt

– Vi skal stå på med nebb og klør for å hindre NTF i å iverksette boikottaksjoner. I et moderne samfunn er det uakseptabelt at man motarbeider produktivitetsgevinster på denne måten, understreker Tom Rune Nilsen.