Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Tilskudd for mer effektive og miljøvennlige havner

Kystverket lyser nå ut en ny ordning med tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner.

Publisert

Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner skal bidra til å øke effektiviteten i logistikkjeden gjennom tiltak i havn. Tilskuddet kan brukes til investering i havneinfrastruktur, adkomstinfrastruktur og mudring.

Tilskuddet kan ikke brukes til investering i superstruktur, som kraner og bygninger.

- Tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner er et virkemiddel som skal bidra til mer effektiv sjøtransport, og slik bygge opp under satsingen til regjeringen for å effektivisere godstransporten. Vi i Kystverket er spent på hvordan ordningen blir mottatt hos havnene. Vi håper at ordningen vil munne ut i gode prosjekter med varige resultater, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

50 millioner kroner

I statsbudsjettet for 2019 er det tildelt 50 millioner kroner til denne ordningen. Fristen for å søke er 2. juni 2019, og prosjektene må være ferdige innen 30. november 2019.

- Selv om det finnes avgrensinger for hvilken type prosjekt som kan søke tilskudd, er jeg overbevist om at det finnes flere prosjekter som kan være interessante for ordningen. I 2019 er det særdeles kort frister, noe som stiller høye krav til prosjektene, sier seniorrådgiver Øyvind Sandbakk i Kystverket.