- Vi ønsker å stimulere til flere fraktlinjer på sjø. Samtidig trenger vi gode veier til havna, understreket samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som var tilstede under avtaleinngåelsen av det historiske industrisamarbeidet i Midt-Norge.

Historisk havneutbygging i Midt-Norge

Trondheim Havn har inngått historisk industrisamarbeid om havneutbygging som innebærer en betydelig økning av skipsstørrelser og lastekapasitet.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norcem og Verdalskalk inngikk onsdag en historisk avtale med Trondheim Havn om utbygging av havneanlegg for utskiping av kalkstein i Verdal. Utbyggingen har en kostnadsramme på 150 millioner kroner og betyr at skipsstørrelsen som brukes til transport av kalkstein kan mer enn dobles, med skip inntil 60.000 dwt.

– Bygg infrastruktur

- Det er viktig å bygge infrastruktur med rett kapasitet for å sikre regional utvikling og vekst. Vi ønsker å stimulere til flere fraktlinjer på sjø. Samtidig trenger vi gode veier til havna, understreket samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som var tilstede under avtaleinngåelsen av det historiske industrisamarbeidet.

Samferdselsministeren turnerer i disse dager Norge på langs for å få innspill i forbindelse med Nasjonal transportplan som nylig ble lansert. Utbygging av det nye havneområdet vil igangsettes denne høsten.

Suksesskriterier

Gjennom selskapet Kalkkaia AS har Norcem og Verdalskalk inngått langsiktige avtaler om leie og drift av havneanlegget på Verdal. Trondheim Havn er byggherre og står for utdyping og utbygging av det nye havneanlegget på Verdal. Norcem og Verdalskalk står for investeringen av anlegg for håndtering og lasting av kalkstein på land.

- Et av suksesskriteriene for utbyggingen av havneanlegget er det gode samarbeidet mellom Norcem, Verdalskalk og Trondheim Havn. Denne typen installasjoner er samfunnsøkonomisk viktig, sier havnedirektør Einar Hjorthol i Trondheim Havn.

- Utvidelsen av havna i Verdal gjør den til en nasjonal viktig havn for utskiping av kalk, og er et godt eksempel på hvor viktig samarbeid mellom næringslivet og offentlige aktører er, understreker Hjorthol.

Fundamentet

– Betong er et av våre viktigste byggematerialer, og det utgjør fundamentet i nesten all infrastruktur i samfunnet. Kalk fra Verdal er, og vil være, en sentral råvare i vår sementproduksjon i et svært langt perspektiv, sier Trond Kaasa, gruvesjef i Norcem.

Verdiskaping i regionen

Det er den enorme kalkforekomsten i Tromsdalen som muliggjør utbyggingen. Årlig hentes det ut om lag 1,5 millioner tonn kalk, og potensialet er anslått til flere milliarder tonn utnyttbar kalkstein ned til havnivå. Dette gjør forekomsten til en av Europas viktigste kalksteinsforekomster, og til en av Norges viktigste mineralske ressurser.

I dag genererer aktiviteten i Tromsdalen ca. 177 millioner kroner i skatt, kjøp av varer og tjenester lokalt, bergleie, havneavgift, lønn, o.l. De 95 ansatte i kalkvirksomheten i Verdalsregionen genererer 2 – 3 arbeidsplasser pr. ansatt i ringvirkninger.

Nå planlegger Verdalskalk og Norcem økt aktivitet basert på forekomsten i Tromsdalen med råvarer til en rekke samfunnsnyttige produkter.

Kalken fra Tromsdalen er velegnet til produksjon av brent kalk til ulike typer formål innen industri, landbruk, næringsmiddel, vann og avløpsrensing, byggevarer mv. Kalk er også råmateriale for fremstilling av sement.

Norcem er landets eneste produsent av sement til bygg- og anleggsindustrien, med fabrikker i Brevik og Kjøpsvik, i tillegg til et nettverk av silostasjoner langs kysten.

Powered by Labrador CMS