Vurderer rettslige skritt mot havnene

Hurtigruten har konkludert med at selskapet er blitt over- eller feilfakturert, og vurderer å ta saken til retten.

Publisert Sist oppdatert

Hurtigruten ASA har gjennomgått dokumentasjon fra anløpshavnene, og mener at en rekke havner har anvendt Havneloven på en måte som ikke er i tråd med lovens intensjoner. Det skal ha resultert i at Hurtigruten har betalt for mye for sine anløp.

- Hurtigruten skal betale for tjenestene vi får levert i havnene, men skal heller ikke betale mer. Vi vurderer nå hvordan vi tar dette videre, herunder rettslige skritt mot enkelthavner dersom det ikke lykkes selskapet å komme til enighet med disse på annen måte, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten.

Skulle bli billigere

Den nye havneloven som ble innført i 2010, skulle sikre brukerne av havnene billigere og mer effektive havnetjenester. Hurtigruten har imidlertid opplevd en motsatt effekt. Havneavgiftene har for selskapets del økt med 25 prosent fra 2010 til 2013, fra 73 millioner kroner til 92 millioner kroner, skriver selskapet i en pressemelding.

I januar ba Hurtigruten om innsyn i grunnlaget for faktureringen, og innførte midlertidig betalingsstans i påvente av at den nødvendige informasjonen kom på plass.

Flere av havnene har nå signalisert at de vil foreta en gjennomgang av sine avgifter, og enkelte havner har også, etter Hurtigrutens innvendinger, redusert anløpsavgiften betydelig for 2014. Hurtigruten vil innlede forhandlinger med flere av havnene for vilkårene for anløp i 2014 og for fremtiden.

Opphever betalingsstans

For ikke å påføre havnene økonomisk usikkerhet velger selskapet å oppheve betalingsstansen inntil videre.

- I den fasen prosessen nå går inn i, er det ikke nødvendig å opprettholde betalingsstansen. Havnenes økonomi er i utgangspunktet ikke Hurtigrutens ansvar, men vi ser at full betalingsstans over lengre tid kan få uheldige konsekvenser for enkelte havner.  Vi velger derfor inntil videre å gjenoppta betalingen inntil forhandlinger eller rettslige vurderinger avklarer korrekt betaling, sier Bjørnflaten.

Betalingen vil i første omgang gjenopptas «under protest», altså slik at Hurtigruten betaler med forbehold om at det inngås avtale om kjøp av havnetjenester og at Hurtigruten fortsatt bestrider havnenes anvendelse av Havneloven til avgifter og avgiftsnivå. 

- Vi er av den klare oppfatning at selskapet har betydelige beløp til gode hos flere havner etter flere år med feilfakturering og overfakturering. Disse havnene vil bli underrettet om hvordan vi tar denne saken videre, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten.