Carl-Erik Arnesen er styreleder i Hav Line Gruppen.
Carl-Erik Arnesen er styreleder i Hav Line Gruppen.

Fortsetter kampen mot politisk prestisje

– Hav Line retter nå fokuset mot full behandling i tingretten. Der kan NFD ikke gjemme seg bak dårlige argumenter og politisk prestisje, skriver styreleder i Hav Line Gruppen, Carl-Erik Arnesen, i dette innlegget.

Publisert

Bakgrunn: Norwegian Gannet får ikke forlenget dispensasjon

Hav Line har mottatt melding om at Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) har avslått søknaden om forlenget dispensasjon. Utfallet var ikke overraskende i lys av at NFD har brukt ethvert knep for å stoppe Hav Line. Det har åpenbart gått prestisje i saken.

Bergen tingrett skal straks over påske starte behandlingen av Hav Lines søksmål mot staten rettet mot NFD og Regjeringens vedtak årsskiftet 2018/2019 og forskriftsendringen som kom i slutten av april 2019.

Med bakgrunn i korona-krisen og innskrenkningene i domstolenes virksomhet ba Hav Line om forlenget dispensasjon. Med utgangspunkt i en forlenget dispensasjon kunne rettssaken utsettes til et tidspunkt som ville sikre en mest mulig forsvarlig behandling av saken. Heller ikke denne gang har NFD vist vilje, eller evne, til å lytte til fornuft. Det ble – selvsagt – avslag.

NFD og Regjeringens "track record" er tydelig:

  • Mattilsynet – statens eget fagorgan – godkjente Hav Line-metoden og Norwegian Gannet høsten 2018. Dette var resultat av en lang og god prosess med norske myndigheter som har støttet og heiet frem innovasjonsprosjektet gjennom flere år.
  • Oppunder jul i 2018, av eget tiltak og uten klage fra noe hold, valgte NFD – under ledelse av den nylig påtroppede fiskeriminister Nesvik – å gjøre kuvending. Grunnlag: NFD var uenig med sitt fagorgan. Uten faktiske grunnlag eller saklige argumenter ble vedtaket fra Mattilsynet omgjort.
  • I starten var Nesvik tydelig på at han intervenerte av hensyn til norske arbeidsplasser. Etter å ha blitt fortalt at dette er et ulovlig hensyn, og i tillegg feil, ble Nesvik tydelig på at det ikke handlet om norske arbeidsplasser likevel. Nå var det "omdømme" og markedsadgang som ble trukket frem. Faktum er at eksporten til Danmark har satt rekord som følge av Norwegian Gannet og at norsk laks er mer ettertraktet enn noen gang tidligere.
  • Hav Lines klage til Regjeringen førte (selvsagt) ikke frem. Hav Line begjærte midlertidig forføyning. I januar 2019 vant Hav Line frem i Bergen tingrett. Tingretten var enig med Hav Line og Mattilsynet. Regjeringens oppfatning ble underkjent som uholdbar.
  • I stedet for å bringe forføyningen inn til muntlige forhandlinger, endret NFD spillereglene. Den 29. april 2019 ble fiskekvalitetsforskriften endret av én grunn: for å stanse Hav Line.

Det går en rød tråd gjennom saken: Etter at Nesvik kom inn har NFD vært fast i sitt forsett om å stanse Hav Line.

Hav Line retter nå fokuset mot full behandling i tingretten. Der kan NFD ikke gjemme seg bak dårlige argumenter og politisk prestisje.   

Hav Line Gruppen

Carl-Erik Arnesen