Været viste ingen nåde da Oslo havn og Hav Eiendom skulle ha fotoshoot med havnedirektør Ingvar M. Mathisen (til høyre) og administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland. Det vet de at heller ikke klimaet kommer til å gjøre, om ikke verdens utslipp kuttes.

150 millioner i utbytte - alt går til klimatiltak i Oslo havn

Hav Eiendom betaler utbytte på 150 millioner, og øremerker pengene til å kutte utslipp i hovedstadens havn.

Publisert

– Ved hjelp av utbyttene fra Hav Eiendom, kan Oslo Havn fortsette å gi store arealer tilbake til byen, samtidig som vi kutter utslipp, og leverer god flyt av gods og varer til Oslo, Østlandet, og til dels resten av Norge, sier havnedirektør i Oslo Havn, Ingvar M. Mathisen.

Hav Eiendom

  • Eiendomsselskap eid av Oslo Havn KF, som igjen eies av Oslo kommune 
  • Opprettet i 2003, for å utvikle Fjordbyen
  • Selskapet ledes av administrerende direktør Kjell Kalland
  • Hav Eiendom har så langt levert utbytter på 1,95 milliarder 2024-kroner til Oslo Havn KF. Utbytter i perioden 2010-2024, ikke korrigert for inflasjon, tilsvarer 1,53 milliarder kroner. 
  • Utbyttet er avgjørende for å finansiere en ny og miljøvennlig godshavn i Oslo 
  • Hav Eiendom skal i årene som kommer gjennomføre store eiendomsprosjekter i Fjordbyen. Herunder Fiskebrygga, Sadelmakerbryggen og Grønlikaia. Styret i Oslo Havn har også vedtatt at Hav Eiendom skal utvikle Filipstad-området.

Hav Eiendom leverer  solide utbytter til sin eier, Oslo Havn. Utbyttet for 2023 er på 150 millioner kroner. Pengene er øremerket klimatiltak, og er viktige bidrag for å nå Oslo Havns visjon om å bli verdens mest effektive og miljøvennlige, bynære havn.

– Disse utbyttene er svært verdifulle for Oslo. De sikrer både byutvikling og tilgjengeliggjøring av sjøfronten for folk flest, samtidig som vi får en mer miljøvennlig transport, sier administrerende direktør i Hav Eiendom Kjell Kalland.

Modernisering koster

Øst i Fjordbyen finner vi Norges største logistikknutepunkt, Sydhavna. Her legger Oslo Havn til rette for at stadig mer gods kan komme sjøveien til hovedstaden. Men moderniseringen av Sydhavna har en prislapp.

For å unngå at regningen havner hos Oslos skattebetalere, finansieres fremtidens havn blant annet med overskudd fra Hav Eiendoms utvikling av Oslo Havns eiendommer.

– Når vi vet at sjøtransport er den mest miljøvennlige transportformen, og at det er viktig å flytte mest mulig av transporten fra vei til kjøl, er det ingen tvil om at overskuddet investeres godt til beste for Fjordbyen, sier Kalland. 

– Utbyttene fra Hav Eiendom er grunnlaget for Oslo Havns arbeid med utbygging og modernisering av Sydhavna. Dette sikrer at vi håndterer flere containere og annet gods som kommer sjøveien til Oslo. Dette sørger for store utslippskutt i transportsektoren, legger havnedirektør Mathisen til.

Neste to milliarder

Siden Hav Eiendom så dagens lys i 2003, har selskapet utbetalt utbytter til sin eier på 1,95 milliarder 2024-kroner, inkludert de 150 millionene som nå utbetales. 

Nylig ble det også kjent at Hav Eiendom selger sin halvpart av eiendommen Diagonale i Bjørvika til Thon Eiendom. Med en prislapp på nærmere 3 milliarder kroner får Hav Eiendom muligheten til å gire opp og realisere store og viktige prosjekter i årene som kommer. 

– Byutvikling på Grønlikaia og Filipstad vil sikre solide utbytter til Oslo Havn i årene fremover og dermed også videre til deres eier Oslo kommune. Samtidig som disse viktige prosjektene vil gi Fjordbyens beboere og besøkende enda større tilgang til sjøfronten både i øst og i vest, sier Kalland

Powered by Labrador CMS