Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn sammen med og administrerende direktør i DB Schenker Norge, Knut Eriksmoen under lanseringen av Grønt landtransportprogram.
Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn sammen med og administrerende direktør i DB Schenker Norge, Knut Eriksmoen under lanseringen av Grønt landtransportprogram.

Skal nå klimamålene sammen

Grønt landtransportprogram ble lansert tirsdag. Målet er å samle hele verdikjeden til en felles klimainnsats.

Publisert

- Norge er ikke kjent for å produsere lastebiler, men vi bor i et langstrakt land med store avstander, så vi er ganske gode til å bruke lastebiler. Det må gjøres på en grønn måte. Det er derfor en stor glede for meg å ønske Grønt landtransportprogram velkommen, som et, tror jeg, kjempeviktig virkemiddel i den store dugnaden vi skal gjøre sammen, sa og klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn da han innledet under åpningen av Grønt landtransportprogram tirsdag.

19 bransjeorganisasjoner med NHO i spissen har etablert Grønt landtransportprogram, som skal samle hele verdikjeden i transport- og anleggssektoren for å stimulere til et bredt teknologiskifte – slik at regjeringens mål om 50 prosent elektriske lastebiler innen 2030.

Derfor har også Regjeringen bevilget en millioner kroner til oppstarten av initiativet.

- Regjeringen har bestemte seg for å gi midler til dette programmet fordi vi tror det er godt anvendte penger. Det å jobbe med et offentlig/privat samarbeid som dette har vi hatt stor suksess med før, sa Rotevatn.

Aktørene som er med på Grønt landtransportprogram.
Aktørene som er med på Grønt landtransportprogram.

Poenget med initiativet, som er inspirert av Grønt Skipsfartsprogram, er å samle alle gode krefter om å nå de ambisiøse klimamålene som er satt.

- Vi skal samle hele verdikjeden, fra transportkjøper via forskjellige leverandørene til offentlige myndigheter. Vi skal dele kunnskap gjennom analyser og diskusjoner rundt de mulighetene som finnes. Vi skal utvikle verktøy for å etterspørre de beste løsningene. Vi skal bistå myndighetene med å utarbeide rammebetingelser, sa administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli, under åpningen.

Både LO, NHO med flere bransjeorganisasjoner, Norges Bondelag, Treindustrien og miljøorganisasjonen Zero står bak initiativet.

Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn håper Grønt Landtransportprogram skal hjelpe norsk næringstransport til en grønnere fremtid.
Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn håper Grønt Landtransportprogram skal hjelpe norsk næringstransport til en grønnere fremtid.

- Målet med programmet er å bidra til å realisere målet om å halvere klimautslippene fra sektoren innen 2030. Vi må peke på løsninger som stimulerer til en større andel utslippsfrie lastebiler, samtidig som vi skaper og opprettholder grønne arbeidsplasser i sektoren, sier direktør for politikk i NHO, Mari Sundli Tveit.

Prosjektet er tenkt å ha fem års varighet i utgangspunktet, delt inn i en oppstartsfase og en gjennomføringsfase Rapporten fra første fase i Grønt Landtransportprogram skal overleveres i løpet av vinteren 2021. NHO ønsker å starte opp fase to av prosjektet allerede til våren samme år.

Statsråd Rotevatn la vekt på at Norge har kommet godt på vei med elektrifisering av privatbilparken, men at mye gjenstår innen tungtransport. Det er ventet at utslipp fra lastebiler vil utgjøre den største delen av utslippene fra transportsektoren i 2030.

- Teknologien finnes, nå må den rulles ut. Vi har gjort det på personbiler, og nå har de løsnet på varebiler. Nå må det også skje for tungtransporten. Ikke minst fordi det er ventet økning i godstransporten de enste årene, sa Rotevatn.