Göteborg Havn ønsker å knytte flere innlandsterminaler til havna via jernbanetransport.
Göteborg Havn ønsker å knytte flere innlandsterminaler til havna via jernbanetransport.

Kutter utslipp og effektiviserer med lager-strategi

Lokal lagring skal avlaste havnen i Göteborg – og der i gjennom redusere utslippene. Nå intensiveres samarbeidet med havnens jernbanetilknyttede innlandsterminaler.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved å tilby lokal mellomlagring av importcontainere på innlandsterminaler rundt om i Sverige, er målet å muliggjøre ytterligere optimalisering av kundenes godslogistikk.

Nærhet

Initiativet ble presentert for kundene i september av Gothenburg Harbour AB og APM Terminals Gothenburg – sammen med flere av havnens innlandsterminaler. Målet er i større grad å flytte mellomlagring av importcontainere fra havnen og ut til innlandsterminaler, som ligger nærmere varenes sluttdestinasjoner rundt om i Sverige.

Dersom en importcontainer fra Kina eksempelvis har Eskilstuna som endelig destinasjon, er det en fordel om eventuell mellomlagring også skjer ved innlandsterminalen i Eskilstuna. Da har vareeier bedre tilgang til varene, når de skal hentes, påpeker Göteborg Hamn AB i en pressemelding.

Unikt nettverk

Forutsetningene for dette finnes takket være havnens nettverk av jernbanetilknyttede innlandsterminaler rundt om i landet.

- Innlandsterminalene har alt som trengs av overflater, utstyr, sikkerhet og kompetanse til å håndtere og lagre containergods. Logikken i dette er krystallklar, og vi har fått veldig god respons fra markedet, når vi nå har videreutviklet dette konseptet sammen, sier Claes Sundmark, salgssjef i Göteborgs Hamn AB.

Havnens voksende jernbanenettverk Railport Scandinavia omfatter i dag rundt 30 innlandsterminaler på steder rundt om i Sverige. I 2021 ble mer containergods enn noen gang transportert via dette systemet. Jernbanetransporten øker også målt i andel i havna – over 60 prosent av containergodset, som går over kaiene, tar nå toget inn eller ut av havna på landsiden.

Dette er nivåer som få andre internasjonale store havner når, hevder Göteborgs Hamn AB.

- Jernbanetransport er pålitelig, effektiv, miljøvennlig og systemet har høy kapasitet. Jernbanen har også vokst seg enda sterkere som landtransportalternativ i nyere tid, blant annet på grunn av økte dieselpriser og den rådende sjåførmangelen, sier Claes Sundmark.

Anstrengt situasjon

Bakgrunnen for at initiativet starter nå, er den fortsatt anstrengte situasjonen i ulike deler av logistikkjeden. Dette som følge av en rekke ytre faktorer, der konsekvensene av Covid-19 og Russlands krig i Ukraina er de mest overordnede. Sammen har de blant annet ført til strenge restriksjoner og overbelastning i flere av verdens største havner.

Men til tross for de globale logistikkproblemene, øker containervolumet i Göteborgs havn jevnt – de siste seks månedene med 5 prosent. Dette er i stor grad takket være at rederier og lasteeiere i økende grad bruker havnen i Göteborg til sine transportbehov, fremfor andre havner i Sverige, hevder Göteborgs Hamn AB.

Robuste planer på plass

APM Terminals Gothenburg håndterer flertallet av containerne i Göteborgs havn. Terminalen er også direkte koblet til jernbanenettet via terminalens jernbaneharpe.

- APM Terminals Gothenburg håndterer i dag 49 prosent av det totale svenske containermarkedet, og vi fortsetter å vokse i et tøft marked. Vi er fornøyd med utviklingen og har robuste planer for å møte den økte etterspørselen. Som en del av dét, må vi optimere området og skape rom for effektive og jevne strømmer gjennom terminalen, sier Svante Altås Sr., salgsleder hos APM Terminals Gothenburg.

Powered by Labrador CMS