Veien til toppen, eller i hvert fall til neste steg

Mange av oss er opptatt av å skape en god karriere. De fleste av oss har det for travelt. Vi glemmer at vi må lære oss å gå før vi kan begynne å løpe.

Publisert Sist oppdatert

Har man først fått seg en jobb i et spennende firma er det viktig å lære seg dette selskapet å kjenne. Det er her du skaper din plattform for en god karriere!

Det er en ting som skal mestres, og det er din egen rolle. Alle seriøse arbeidsgivere har klare forventninger til hvordan arbeidsoppgavene skal utføres. Det koster sjelden mye å leve opp til de grunnleggende forventningene, men det er det å skille seg ut som koster. Skal man bygge karriere er det veldig viktig å være tålmodig.

Develope in role

Bli bedre der du er. For å skille seg ut blant alle andre er det viktig at men selv tar initiativ til å bli bedre på den jobben man allerede gjør. Det er garantert noen andre i selskapet som kan hjelpe deg til å gjøre en enda bedre jobb. Hva er det de har gjort som er så bra? Hva gjør de som du ikke gjør? Finnes det mer å lese om selskapet, om markedet, om konkurrentene? Ja, det gjør nok det. Det er derimot veldig sjelden at arbeidstakere legger sjelen i å utvikle seg selv i den rollen man er.

Du kan trenes, og det lønner seg! Hva er det du kan bli bedre på der du er? Er det noe du kan lære av andre enn de i ledelsen? Det finnes mange gode kurs og treninger ute på markedet. Er du selv overbevist om at kurset vil hjelpe deg til å gjøre en bedre jobb og samtidig være en lønnsom investering for din arbeidsgiver, bør det være en smal sak å overbevise din leder om at det er riktig å investere i akkurat deg…

Neste steg

Først når du mestrer din rolle fullt ut er det tid for å søke nye utfordringer internt. Hvor vil du? Det finnes ofte flere veier å gå internt i en bedrift. Det er viktig å legge en langsiktig plan for hvilken vei man vil gå. Når man har bestemt seg er det viktig å fortelle om planen til andre i selskapet. Dette gjelder både til medarbeidere og ledere. Dette signaliserer at man vil noe, men skaper også en forpliktelse til å følge opp planen.

Jeg har selv opplevd at andre kom foran meg i køen. Det var flere av mine kollegaer som søkte, og jeg mente selvsagt at jeg hadde bedre forutsetninger for den nye jobben. Det viste seg derimot at jeg ikke var i tankene hos ledelsen, da jeg ikke hadde fortalt noen i firmaet at jeg ville bygge karriere der. Det handler om å signalisere at man vil noe!

Kompetansegap

Skal man videre i karrieren er det gjerne noe som mangler. Man har rett og slett ikke den kompetansen og de ferdighetene som skal til for å gjøre den fremtidige jobben på en tilfredsstillende måte. Man må vite hva som skal til for å mestre en fremtidig jobb, men det er også viktig å vite hva man kan. Gapet mellom nåsituasjon og ønsket kompetansenivå må tettes. Les bøker, delta på kurs og treninger, og lytt til andre i tilsvarende stillinger. Husk at det kreves hardt arbeid for å komme seg et steg oppover på karrierestigen, men det kreves enda hardere arbeid å bli på trinnet du kommer til. Lykke til!