Nye utgifter for havneterminalene

Kystverket skal påse at rundt 600 norske havneterminaler foretar en ny sårbarhetsvurdering. Borg Havn er ikke fornøyd med avgjørelsen.

Terminalene er idag godkjent i henhold til ISPS-regelverket, men EU er via et nytt direktiv blitt tydeligere på hvordan havnesikringsdirektivet skal tolkes. Det innebærer ny sårbarhetsvurdering for de norske terminalene. Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket forklarer at EU-kravet er å sette et større havneområde i sammenheng når det tenkes sikkerhetsvurdering, og ikke hver enkel terminal for seg.

- Noen steder kan dagens system fungere, mens det andre steder kan være at man trenger andre tiltak for hele havneområdet, sier han.

- Nå skal vi ha en ny sårbarhetsvurdering like etter at de forrige planene ble godkjent. Det er spesielt, sier Tore Lundestad, havnedirektør ved Borg Havn.

Knapp tid

Lundestad var en av KS Havn Bedrifts representanter i et møte med Kystverket nylig. Han mener en ny sårbarhetsvurdering vil koste Borg Havn mellom 30.000 og 50.000 kroner. Han mener tidsfristene for gjennomføringen er meget stramme, spesielt i lys av at beskjeden kom like før sommerferien. Innen 2011 skal sårbarhetsvurderingen være foretatt, og endringene skal være implementert innen 1. juli 2012. Kun sikringsorganisasjoner som er godkjent av Kystverket (RSO), eller Kystverket selv, kan foreta godkjente vurderinger.

- Det er klart at dette blir krevende, men arbeidet er godt i gang og vi jobber ut fra at vi skal holde fristene, sier Dimmen.

Lundestad i Borg Havn omtaler de stadig strengere kravene ved norske havner for spill for galleriet og ”ren symbolikk”.

- Politiets Sikkerhetstjeneste sier til oss at dette ikke er en trussel, og at faren for terroranslag andre steder enn på en havn er langt høyere. Det er ikke én terminal i verden så langt vi kjenner til som er blitt brukt i terroranslag. OK at det er strenge regler for de som driver med olje og gass, men ikke for de som skal sende grus og sand, sier en opprørt havnedirektør.