Norges største 3PL-varehotell

SKEDSMO: Ett år er gått siden Bring i mai ifjor åpnet fullskalaproduksjon ved sitt gigantiske lagerhotell på Berger. Anlegget går i dag på ca. 60% kapasitet og håndterer mellom 10.000 og 15.000 ordrelinjer om dagen.

Publisert Sist oppdatert

Lille julaften 2009 fikk Bring nøklene til det nye lageret med 82.000 pallplasser og 32.000 m2 under tak, og i mai ifjor startet produksjonen ved det som må kalles Norges mest moderne 3PL-lager.

Semiautomatisert

Bring inngikk en langsiktig avtale med byggeier Bulk Eiendom, og fikk et skreddersydd 3PL-lager. Beliggenheten er heller ikke tilfeldig, et steinkast fra E6, midt mellom Gardermoen og Alnabru.

Begrenset lengde på kontraktene, mange ganger under tre år, gjør at mange 3PL-tilbydere er forsiktige med de store investeringene på varehotellene. Slik skiller Brings storstue seg ut, selv om heller ikke de har gått for en helautomatisert løsning. For å sikre maksimal fleksibilitet overfor kunders ulike tjenestebehov, har Bring isteden gått for en semiautomatisert løsning, der Lager & Industrisystemer AS har fungert som systemintegratør og stått for mesteparten av leveransene. Brings valg er basert på egne erfaringer samt impulser etter besøk hos store leverandører i Europa.

- Vi har valgt en fornuftig grad av automatisering med tanke på det store spenn vi kan forvente av forskjellige typer varer som skal håndteres i anlegget. Vi kommer til å ha mennesker på plass i de prosessene som er mindre egnet for maskiner, og manuelle back up-prosesser for de aller fleste prosessene på Berger, forklarte Brings Tor Watne da han viste Moderne Transport rundt på anlegget høsten 2009.

Førerløse trucker

Selve terminalen har 42 kjøreporter og er100 meterlang. En bredde på60 metersørger for at det er god plass også for crossdocking.

Lageroperatørene på varemottaket ser på håndterminalene sine om pallen skal sendes hel inn i høylager eller om den skal splittes og sammenstilles med andre varer i crossdocking-området. Paller sendes med transportbånd videre til palleheis som frakter pallen til høylageret (12 meterunder taket). Her sørger en av seks førerløse Rocla-skyvemasttrucker for å sette inn varene på riktig lokasjon. Truckene styres ved hjelp av slynger i gulvet (posisjon) og laser (høydemåling).

Automatisk varepåfylling

Truckene og transportbaner sørger også for automatisk varepåfylling til plukkstasjonene. Ved bruk av messaniner er plukkstasjonene fordelt over fire nivåer, der plukkerne plukker fra pall og legger det på transportbånd (”Pick-to-belt”-løsning fra SSI Schäfer).

Miniload-kraner

Bring har også investert i miniload-anlegg med 7800 lokasjoner og to kraner. Før varene settes inn i miniload-anlegget overføres varene til plastkasser. Når varer skal hentes ut sørger kranene og transportbånd for å føre frem plastkasser med riktig vare til plukklokasjon. Plukkerne plukker til 16 ordre om gangen. Etter at ordreplukkeren har bekreftet antall varer som er plukket ut av kassen, settes kassen automatisk på plass igjen i lageret.

Totalt er det 800 plukklokasjoner. For de mest høyfrekvente varene er det faste plukklokasjoner, mens det for lavfrekvente varer er dynamiske lokasjoner, noe som innebærer at det kun er kasse på lokasjonen dersom det foreligger en ordre.

Ca. 15.000 ordrelinjer

Varehotellet på Berger har i dag ca. 20 større ”gjester”. Avdelingsleder Stig Belgum anslår at det plukkes mellom 10.000 og 15.000 ordrelinjer daglig, og at det daglig går mellom 30 og 60 vogntog ut fra Berger.

- Og det er ikke kun Bring-vogntog. Det er helt opp til kunden hva slags transportør de ønsker å bruke, sier Belgum.

Anlegget har ca. 80 ansatte og det er kun ett skift.

- Fordelen med anlegget er at det er fleksibelt. Under høysesong kan man enkelt sette inn flere folk for å holde unna, sier han.