Nordens mest moderne legemiddellager

SØRUM: Å ta seg inn i Norges Bank er nok vanskeligere, men trolig ikke mye. Frejas nye varehotell for farmasi på Fjeldbo er etter eget utsagn Nordens mest moderne, og sikkerhetstiltakene er omfattende.

Publisert Sist oppdatert

Det gjelder å stelle godt med sine kunder, og legemiddelprodusentene vet å stille krav. Det fikk Freja Transport & Logistics erfare da de tidligere i vinter innviet 3PL-lageret på 11.000 m2 på Fjeldbo mellom Oslo og Gardermoen. Flytteprosessen begynte i oktober og sluttføres i mars. Totalt samles virksomhet ved fem lagerhotell i det nye bygget.

- Fra prosjektstart har vi tatt hensyn til både myndighetenes og kundenes krav. Legemiddelprodusentene har mer omfattende kravspesifikasjoner enn myndighetene, sier markedsdirektør Arvid Tøgard. En rekke produsenter har dermed hatt et ord med i laget ved utformingen av fasilitetene.

En farmasøyt har hatt ansvaret for å sammenstille kravspesifikasjonene og sikre at prosessen har skjedd i overensstemmelse med bransjestandard. For uvedkommende er det nærmest umulig å ta seg inn i bygget, med tykke vegger, kameraovervåkning, alarmanlegg og sikkerhetssluser for sjåførene. Sistnevnte får ikke tilgang til selve lageret, men til et sjåførrom.

Klimakontroll

Sikkerhetsslusene bidrar også med å sikre riktige lagringsbetingelser i lageret. Temperaturkontroll er absolutte krav for forskriftsmessig forvaring av legemidlene. Derfor er det investert tungt i et avansert ventilasjonssystem som sørger for at hele lagerlokalet holder riktig temperatur og fuktighet. Ventilasjonssystemet sørger for at det er tilnærmet lik temperatur nede ved gulvet, ved taket, ved veggen og midt i lokalet. Detektorer er plassert på de kritiske målepunktene for å gi umiddelbar beskjed dersom temperaturen går ut over fastsatte alarmgrenser. For det vanlige lageret med ca. 9.000 palleplasser er temperaturkravene 15-25˚C, mens temperaturen på kjølelageret (600 palleplasser) skal holde 2-8˚C. For at Freja skal ha nødvendig tid til å reagere er alarmgrenser og operativ temperatur godt innenfor disse grensene.

Ettersom legemidler er såpass temperatur- og fuktømfintlig, har man også tilrettelagt for bruk av nødstrømsaggregat som skal fungere som back-up hvis strømmen skulle gå.

Bransjestandarden GMP (Good Manufacturing Practice) sammen med GDP (Good Distribution Practice) dekker krav til kvalitetssystem i legemiddelvirksomheter fra  produksjon til legemidlene når sluttbruker. Disse dekker aspekter fra utforming av produksjonsprosesser, råmaterialer, produksjonsfasiliteter- og utstyr, til hygiene og opplæring av de ansatte. Freja har innrettet seg etter GMP og GDP-standarden og garanterer for at kvaliteten på legemidlene opprettholdes fra de kommer inn til Freja og til de overleveres til en av de store legemiddelgrossistene,Norsk Medisinaldepot AS, Alliance Healthcare Norge AS, Apokjeden AS.

For å holde orden på ”gjestene” på varehotellet implementerer Freja WMS-systemet Axacon som kan integreres med alle ERP-systemer på markedet.

Ny logistikkdirektør ble headhuntet fra Danmark. 56-årige Keld Grünfeldt hadde lang fartstid i IT- og legemiddelbransjen etter 18 år hos legemiddelgrossisten Tjellesen. At han i tillegg var kjent med Axacon WMS var et ytterligere pluss.

Norge går foran

Foreløpig er det kun i Norge at Freja er tungt inne på farmasisiden. Mye av grunnlaget ble lagt av Nordisk Express (kjøpt opp av Freja i 2008) som har over 20 års erfaring med håndtering av farmasiprodukter.

- Planen for Freja på sikt er nok å videreutvikle tilsvarende virksomhet i Danmark og resten av Norden, men det avhenger også av at myndighetene i de andre nordiske landene åpner for dette og deregulerer markedet slik det er gjort i Norge, sier Tøgard. Helt fornøyd med lovverket er markedsdirektøren likevel ikke. Han skulle gjerne sett at legemiddelmarkedet ble åpnet ytterligere, slik at Freja kunne levert rett til apotekene istedenfor til grossistene. Nå er det de som kan levere ”alt” som leverer rett til apotekene.

Høy markedsandel

Totalt har Freja en markedsandel på 30-40% på 3PL-lagring av legemidler i Norge. Kun halve kapasiteten ved lageret i Fjeldbo går med til legemiddeloppbevaring, den andre halvdelen til 3PL-tjenester for kunder innen næringsmidler, kosmetikk og medisinsk utstyr. Til dette har man en lagerkapasitet på ca. 10.000 palleplasser og 290 palleplasser på kjølerom.

For å få mest mulig ut av arealene har selskapet investert i tre vareheiser fra Kardex.

- Én mann betjener alle tre og totalt sparer vi 600 m2 gulvplass, forklarer Bent Ellingsen, logistikksjef for avd. for ikke-farmasøytiske produkter. Totalt er det mellom to og tre tusen artikler i vareheisene. Ellingsen regner med å doble plukkeffektiviteten i forhold til konvensjonelt lagerplukk.

Helt atskilt

Det spesielle med anlegget på Fjeldbo er at de to lagrene er å betrakte som to separate enheter. De er fysisk atskilt og ble bygd opp hver for seg. For å jobbe på farmasisiden må man dessuten ha dokumentert at man har plettfri vandel, samt at man må ha dokumentert opplæring.

Totalt jobber det ca. 30 personer ved varehotellet i Fjeldbo. Truckparken teller i underkant av 20 trucker. Lett blanding, men alt nytt er av merket Linde, fire skyvemasttrucker, to motvektstrucker, tre plukktrucker og ni ledetrucker.

Inntransporten skjer både med egne og andre transportørers biler, mens uttransporten til grossistene utelukkende går på Frejas egne biler. Stor-Oslo betjenes av to daglige biler, mens Østfold, Vestfold og Mjøsregionen betjenes daglig med hver sin bil. Transport til Bergen og Stavanger (Gandal) går via CargoNet og deretter lokale distributører.