Nøkkelrolle i Hong Kong

OSLO: Adm. direktør Rudi Bolsøy (46) i Cosco Nordic anslår en vekst i container/TEU-kapasitet på 30% for et av verdens største containerrederier i nærmeste fremtid.

Publisert Sist oppdatert

Bolsøy har hatt en nøkkelrolle i Hong Kong i flere år som president i interesseorganisasjonen Norway-Hong Kong Business Association (Norge - Hong Kong Handelskammer).

Han ser lyst på fremtiden og er godt forberedt på veksten, når det kinesiske gigantrederiet nå setter større fokus på det skandinaviske containermarkedet. I den forbindelse øker Cosco Nordics kontor på Stortorget i Oslo sentrum antallet ansatte fra seks til åtte i løpet av forsommeren. Bolsøy vil ikke ut med konkrete omsetningstall for selskapet, men han bekrefter at Cosco Nordic har åtte-doblet omsetningen siden selskapets spede begynnelse i 2003.

Kapasitetsøkning

- Vi må ta vår del av ansvaret i denne utviklingen og dimensjonere oss i takt med økningen som kommer. Ikke minst er det viktig med nærkontakt til morselskapet i Kina som har en aggressiv ekspensjonsplan for Skandinavia, og med Norge i en sentral rolle, forteller Bolsøy.

Skandinavia-satsingen begrunner han med at Cosco-ledelsen ser på Norden som en betydelig ekspansjonsregion med muligheter for betydelige markedsandeler.

- Skandinaver har sterk kjøpekraft og lever i en stabil, finansiell situasjon. Det har også andre rederier registrert, sier Bolsøy.

Rudi Bolsøy var president og styremedlem i Norge - Hong Kong Handelskammer i henholdsvis seks og 10 år da han gikk av i mai ifjor. Han hadde dermed en nøkkelrolle i flere år med å profilere Hong Kong som Kinas finansielle plattform, og ikke minst effektivisere transporten mellom Norge og Kina. Handelskammeret har 150 medlemsbedrifter fra transport, handel og industrinæring. Interesseorganisasjonen ble stiftet i 1988 for å spre kunnskap og fremme handel og kontakt mellom Norge og Hong Kong/Kina. Initiativet kom fra Hong Kongs Eksportråd. Organisasjonen var for et par år siden vertskap for Hong Kong Business Seminar i forbindelse med feiringen av Kinesisk nyttår og samlet over 200 deltakere fra transport- og industrinæringen.

Trafikken i kinesiske havner øker kraftig etter et par år med finanskrise. Bekymringen i de europeiske havnene for nedgang i fraktvolumet er nå nærmest borte. Bolsøy forteller at hans selskap ikke var særlig påvirket av finansuroen.

Knutepunkt Rotterdam

Cosco Nordic er datterselskap av Penta Shipping Group i Danmark, som igjen er 75% eiet av det statlig kinesisk-eide COSCO (China Ocean Shipping Company). COSCO er Kinas største, og et av verdens ledende, containerrederier. Flåten er på over 160 containerskip med en kapasitet på ca. 700.000 TEUs. Innen utgangen av 2012 forventer rederiet at kapasiteten passerer 1 million TEUs.

Rotterdam Havn er Coscos hovedknutepunkt i Europa. Den nederlandske havnen er Europas største og selve inngangsporten for verdens varer til Europa. Av 100 Feeder - skip som anløper havnen daglig seiler ca. ti av skipene under norsk flagg. Det skal investeres for nærmere 130 milliarder kroner frem til 2014. Det fraktes årlig 400 mill. tonn gods gjennom Rotterdam Havn, og 400 mill. europeiske forbrukere får varer via havnen.

Cosco tilbyr alle typer containere, også reefere og spesialutstyr. Hovedaktivitetene er last til/fra Kina og Fjerne Østen. Selskapet har et fortrinn på Kina og alle outports med egen barge/feeder. I tillegg har Cosco egen bulkflåte med ca. 600 skip, og Cosco Nordic representerer Cosco som ”protective agent for owner” ved anløp i norske havner.