Madsen i jubileumsmodus spår om fremtiden

- Som 100-åring vil vi være den viktigste og mest betydningsfulle aktøren i vei- og transportsystemet. Innen få år vil vi undres over at det var så stor motstand mot 25,25 meter lange vogntog.

Publisert Sist oppdatert

Det er styreleder Per Madsen i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) som gir disse fremtidsbetraktningene. Han representerer en slagkraftig og sprek organisasjon i stadig nærkontakt med byråkratiet og samferdselspolitiske myndigheter, og som 23. mars fylte 75 år.

Allerede i dag tar lastebilnæringen hånd om 73% av godsvolumet i Norge. NLF-lederen tror denne prosentsatsen øker betydelig i årene som kommer.

- Kostnadene må ned, og det stilles stadig strengere krav til en mer miljøvennlig transport. For å imøtekomme denne utviklingen, samt de strukturelle samfunnsendringer, blir både biler og selskap større og mer komplette enheter. 60-tonns,25,25 meterlange vogntog blir et naturlig innslag i trafikkbildet, og vi får transportbedrifter med minst 100 lastebiler, sier Madsen.

Han forteller at NLF ønsker nye finansieringssystemer, uavhengig av statsbudsjettet, til opprustning av veinettet.

- OPS (offentlig privat samarbeid) kan være én løsning. Uansett må det finnes enklere og mer rasjonelle finansieringsmåter enn de lange og tidkrevende planprosessene som er i dag for å løse et katastrofalt etterslep, understreker Madsen.

Videre påpeker han at rekruttering og fagopplæring til kompetente sjåfører og transportører er en hovedmålsetting for NLF.

- Dessuten skal vi gjøre vårt beste for et bedre miljø gjennom teknologisk utvikling og bruk av miljøvennlig drivstoff, sier Madsen.

Markerer seg

NLF markerer seg med både holdningskampanjer og høylydte protester gjennom blant annet media i jubileumsåret, frontet av både forbundsleder Per Madsen og adm. direktør Olav Slaatsveen.

Store ressurser er lagt inn i holdningskampanjer for å bedre næringens image. I dag har NLF ca. 4000 medlemmer med 9000 lastebiler. Målsettingen er 5000 medlemmer innen 2012.

Samarbeid og nettverksbygging til en mer slagkraftig organisasjon har vært målsettingen helt siden spiren til NLF ble sådd for 75 år siden. Likevel står organisasjonen i dag for en hardere linje.

- Det er slutt med at vi skal stå med hatten i hånda overfor politiske myndigheter. Vi krever gjennomslag for våre rettigheter, sier Madsen.

Han vil ikke ha forskjellsbehandling. Derfor holder NLF hovedfokus på sosial dumping, kabotasje, bompengeproblematikk og konkurransevridning. 

NLF har bidratt til løsninger på løyve- og tekniske spørsmål. Nå kjemper organisasjonen for avgiftsreduksjoner som redusert dieselavgift. Lastebileierne ivrer også etter nettverksbygging med organisasjoner som LTL og TL for bedre å ivareta felles interesser.

I forbidenlse med de 75 år har NLF invitert Magnhild Meltveit Kleppa til en tur med lastebil over fjellet til Hjelmeland slik at statsråden skal få oppleve et lite utsnitt av hverdagen langs norske veier.