Laaangt mellom modulvogntogene

Siden prøveordningen ble startet i juni 2008 har det gått langt mellom de lange vogntogene på 25,25 meter og med tillatt totalvekt på 60 tonn.

Publisert Sist oppdatert

Nå vil samferdselsdepartementet utvide prøveperioden og antall prøvestrekninger.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å legge frem et forslag om utvidelse av dagens prøveordning med bruk av modulvogntog til å omfatte flere nye veistrekninger. Direktoratet skal innen 15. april foreslå strekninger som kan være med på å gi et bedre grunnlag for å vurdere bruken av modulvogntogene. Blant veistrekningene som vurderes av Vegdirektoratet er blant annet E18 Oslo-Larvik, E18 Larvik-Kristiansand, E6 Oslo-Gardermoen-Lillehammer, Rv 2 Kongsvinger-Kløfta og E18 Vinterbro-Ørje. Vegdirektoratet er også bedt om å forlenge prøveperioden, i utgangspunktet i tre år.

Mangelfull rapport

Med to modulvogntog har man omtrent samme lastekapasitet som med tre ordinære vogntog. Miljøaspektet var dermed sentralt da Samferdselsdepartementet åpnet for en treårig prøveordning på noen få utvalgte strekninger fra juni 2008.  TØI (Transportøkonomisk Institutt) skal evaluere ordningen, og instituttets rapport vil danne et viktig beslutningsgrunnlag for hvorvidt ordningen blir avviklet, blir permanent eller utvides når prøveperioden er over. Allerede tidligere i vinterla TØIfrem en delrapport om erfaringene man har høstet frem til oktober ifjor, rundt halveis i den opprinnelige prøveperioden.

Rapporten viser at bruken av modulvogntog er beskjeden, og blant norske transportører nesten fraværende. Av 640 medlemsbedrifter i NLF (Norges Lastebileier-Forbund) som deltok i en spørreundersøkelse i mars-april ifjor, var det kun 13 bedrifter som hadde tatt i bruk modulvogntog.

Mange hevder prøveordningen er skreddersydd for speditører og transport mellom ulike terminaler, men tall fra en undersøkelse i LTL (Logistikk- og Transportindustriens Landsforening) i november-desember 2008 viste at kun 8% av speditørene hadde benyttet modulvogntog.

1 av 10 norske

Den beskjedne bruken av modulvogntog støttes også opp av manuelle trafikktellinger ved Svinesund over inngående modulvogntog. I en tredagersperiode i april ifjor (20.-22. april) ble det kun registrert 14 modulvogntog, hvorav kun ett med norske skilter. En tilsvarende trafikktelling over 100 timer i mai viste 53 modulvogntog i kontrollperioden, tilsvarende ca. ett modulvogntog annenhver time. Kun seks av disse var norske.

Statens vegvesens tellinger gir ikke rare datagrunnlaget, men uansett er det snakk om få vogntog og under 10% er norskregistrert. Flest modulvogntog var fra Sverige (43%, 29 vogntog), Danmark (16%, 11 vogntog) og Polen (16%, 11 vogntog).