Komplett forvandling i Sandefjord

Logistikken har stor del av æren for at Komplett, ifølge Norsk kundebarometer, hvert år siden 2006 har hatt de mest tilfredse og lojale kundene innen elektronikkbransjen.

I sitt foredrag på easyFairs-messen fortalte Terje Skjølberg fra Element Logic om hvordan Komplett ble i stand til å flerdoble kapasiteten ved lageret i Sandefjord da elektrogiganten moderniserte lageret for noen år siden.

Bakgrunnen for moderniseringen var blant annet at Komplett var i voldsom vekst, en periode 20% til 40% i kvartalet.

Man har fjernet flaskehalser, økt plassutnyttelse og  servicenivå (kortere leveringstider), i tillegg også redusert antall feilplukk og redusert bemanningen fra tre til to skift.

AutoStore

Sentralt i forvandlingen har lagersystemet AutoStore stått. Dette er samme lagerløsning som vi omtalte i forrige utgave av MT (Hattelco). Med AutoStore fikk Komplett optimal utnyttelse av det eksisterende lagerbygget. På 700 m2 fikk man et effektivt lager på 2475 m3.

Å bygge ut eksisterende lager eller bygge nytt var uaktuelt.

- Skulle vi bygget ut det lageret vi hadde eller benytte eksterne lageralternativer, ville vi økt kapasiteten, men redusert effektiviteten. Om vi bygget et nytt lager ville investeringene også vært formidable, samtidig som vi ville hatt den samme utfordringen med å bruke minst mulig plass og samtidig øke kapasiteten, forteller Pål Asbjørn Vindegg, logistikkdirektør i Komplett.

Totalt består det automatiserte AutoStore-lageret av 33.000 kasser som hentes frem av bevegelige roboter. Plukkprosessen ble dermed endret fra ”Mann-til Vare” og over til prinsippet ”Vare-til-Mann”.

Ved lageret i Sandefjord plukkes det et nytt produkt hvert syvende sekund og det sendes ut en ordre hvert 23. sekund. Når volumene blir så store at selskapet omsetter for 4,3 milliarder kroner (2008), har det også vært ”god butikk” at plukkerne har plukket ordre rett til sluttemballasje.

Nytt kundefokus

Reduksjon av plassbehov er fortsatt en hovedårsak til at kunder vurderer å investere i AutoStore og andre plassbesparende lagerløsninger, men ifølge Skjølberg har det også skjedd andre prioriteringer i markedet.

- Mens man i 2007 og 2008 ville automatisere for å håndtere veksten, var trenden i 2009 at man hadde fokus på å redusere timeverk (antall ansatte), sier Skjølberg. Etter installasjonen hos Komplett har Element Logic vært involvert i større prosjekter hos Hattelco, Onninen og XXL.