Doblet flyfrakten, da Jetpak kom inn

- Stadig flere kunder ser på transport og flyfrakt som en investering, fremfor en utgiftspost.

Publisert Sist oppdatert

 Det sier flyspeditørenes talsmann Stein-Arve Sørensen (55).

- Denne holdningsendringen og større forståelse for transport har vært en positiv bidragsyter og hjulpet oss under finanskrisen. Transport betraktes mer som et viktig ledd i verdikjeden, sier Sørensen.

Han leder 30 år gamle Jetpak med stø hånd. Selskapet representerer en tidskritisk bransje med et frekvent flyrutenettverk knyttet opp mot et godt utbygd nett av distribusjon og budbiler.

- I Norge har vi 850 og i Norden 2600 flyavganger i døgnet. Derfor er vår beliggenhet på flyplassene viktig med nærhet til flyene, understreker Sørensen.

Eksplosiv vekst

Norwegian har hatt en eksplosiv vekst etter at Jetpak overtok ansvaret for salg, administrasjon og fraktvirksomhet. Norwegian, som tidligere hadde en beskjeden plass innen flyfrakt, doblet kapasiteten etter at Jetpak overtok ansvaret for halvannet år siden. Foruten flere direkteavganger til europeiske destinasjoner økte de sitt innlandske og nordiske nettverk betydelig. Moss Lufthavn Rygge (MLR) er også integrert i Jetpaks flyfrakttilbud gjennom Norwegians ruter.

- Norwegian er blitt en svært viktig partner for oss gjennom økt kapasitet og større frekvens i produkttilbudet. Gjennom flyselskapets satsing på Boeing-flyene 737-800 økte vi flyfraktkapasiteten med 30%, sier Sørensen.

Han understreker også andre nordiske samarbeidspartneres betydning som Widerøe, SAS, Malmö Aviation og Danish Air Transport.

- Dessuten spiller lokale distributører og ikke minst handlingsselskap som Spirit Air Cargo, viktige roller for oss.

Stein-Arve Sørensens ønskemål er et effektivt flyfraktmarked med en velutviklet infrastruktur tilpasset flybransjen.

- Det gir muligheter for enda større bruk av fly til sending av gods, sier han.

Nedgang til oppgang

Han understreker at transportbransjen stiller stadig nye krav til hurtighet og presisjon.

- Dette skal også kjennetegne vår virksomhet, sier Sørensen.

Som styreformann i Norske Flyspeditørers Forening (NFF) på andre året er Sørensen glad på bransjens vegne, når han nå kan konstatere at flyfraktvirksomheten igjen er i oppgangstid. Flyspeditørbransjen i Norge har det siste halvannet året fått føle nedgangstidene på kroppen med ca. 20% nedgang innen en del flygodsområder.

- Denne trenden har stoppet og vi er i en svak oppgangstid både på eksport- og importsiden. Skips- og verftsindustrien på Vestlandet merker spesielt oppgangen, forteller Sørensen.

Han viser til at Norge er et betydelig importland av forbruksvarer som blant annet klær og biler.

- Produksjonen i fjerne Østen har eksplodert og det er lang ventetid for å få plass på fly, spesielt til steder som Singapore og Hong Kong.

Han ser lyst på fremtiden og viser til flyspeditørenes motto og satsingsområde; kvalitet, kunnskap og ansvar. NFF tilhører LTL-familien (Logistikk- og transportindustriens landsforening), og preges av stor optimisme og pågangsmot. Norske flyspeditører har kjempet mot høye gebyrer og betydelige merutgifter på sin virksomhet som følge av strenge sikkerhetskrav etter 11. september 2001.

Flyspeditørene er sterkt opptatt av at næringslivet ikke påføres utgifter på oppgaver som er det offentliges ansvar. Sørensen understreker at security og fuelpriser er noen av de mest kostnadskrevende postene for flyspeditørene i dag.

- Stadig nye sikkerhetsrutiner og inspeksjoner har vært kostnadskrevende og en stor belastning. I dag er det heldigvis etablert gode sikkerhetsrutiner både hos myndighetene og speditørbransjen, sier Sørensen.

På landeveien

På 1990-tallet ble mer og mer av flyfrakten overført til landeveien. I dag representerer flyfrakt kun 1%-2% av det totale fraktvolumet. Derimot er verdien av godset svært høyt.

Store eksportvolumer av flyfrakt transporteres på trailere og vogntog fra Norge og til sentrale flyplasser som London, København, Amsterdam og Paris. Det er logistikkgigantene DHL, UPS, FedEx og TNT som har direkte fraktmaskiner ut fra Norge til sentrale huber i Europa.

En skulle tro at de fleste flyspeditører hadde tilhold på Gardermoen, men den gang ei. Kun fem av 32 medlemsbedrifter i Norske Flyspeditørers Forening (NFF) er lokalisert på Norges hovedflyplass.

- Det er dyrt å ha base på flyplassen. Foruten dyre husleier kommer høye gebyrer og betydelige merutgifter som følge av strenge sikkerhetskrav. Det er imidlertid ingenting som tilsier at flyspeditørene må være fysisk i nærheten, når flyene tar av med godset. Da flyaktivitetene ble flyttet fra Fornebu til Gardermoen i 1998 var det også mange aktører som hoppet av og etablerte virksomheten utenom flyplassområdet. Med vel utviklede IT løsninger, sammen med god logistikk og effektive tilbringersystemer, er det fullt mulig å løse flyfraktoppgavene på andre steder enn Gardermoen, sier Sørensen.

Han kan også være med og påvirke flyfraktutviklingen på Gardermoen som medlem av Air Cargo Forum, en interesseorganisasjon for flyspeditørene, flyselskapene, terminalselskapene og integratørene på Oslo Lufthavn Gardermoen.