DB Schenker med kapasitetsproblemer

Strømbrudd på Alnabru i Oslo har gitt ekstrakostnader for godstrafikken og forsinkelse av godslevering.

Publisert Sist oppdatert

Etter et strømbrudd i godstrafikken med tog på Alnabru, startet banetrafikken opp igjen torsdag 19. mai fra DB Schenker. Men det vil være forsinkelser for store godsvolumer noen dager.

«Det er derfor store kapasitetsproblemer for godstrafikken med bane torsdag 19. mai. DB Schenker jobber med å skaffe ekstra biler for å få fremføre godset som har blitt stående», skriver selskapet i en pressemelding.

Forsinkelsene fører til betydelige ekstra kostnader, opplyser DB Schenker, uten å gå i detalj på hvordan disse ekstra kostnadene skal dekkes inn.

Selskapet «håper godset vil bli fremført i løpet av helgen».