Cruisekontroll for Norge

Scania har nettopp lansert en cruisekontroll som tar hensyn til veiens topografi. Den er nærmest skreddersydd for deler av Norge.

Cruisekontroll er en fin innretning når det gjelder å holde jevn hastighet. Den har en stor svakhet; systemet kan ikke «se» veien og vil prøve å opprettholde innstilt marsjhastighet uansett. Den erfarne og økonomibevisste sjåfør vil derfor gripe inn ved å slå av cruisekontrollen og selv bestemme gasspådraget ved inngangen til bakker, både oppover og nedover. Den nye cruisekontrollen, Scania Active Prediction, klarer å styre bakkekjøringen optimalt økonomisk, helt på egenhånd.

GPS-data

Dette skjer ved at systemet har kartdata og GPS-posisjonering, og i tillegg blir kjøretøyets aktuelle vekt også tatt med i regnestykket. Det baserer seg på kjøreteknikker som er pensum i Scania Førertrening. Sjåføren stiller inn marsjhastighet og hvor stor ekstra hastighet som kan tillates i utforbakker. Deretter gjør Scania Active Prediction resten. Før en motbakke vil systemet gi motorstyringen beskjed om å øke hastigheten noe, basert på kjøretøyvekten og bakkens helling. Dermed kan man utnytte dreiemomentet bedre ved færre girskift. Før en utforbakke vil hastigheten bli redusert på forhånd. Tyngdekraften vil sørge for å øke hastigheten igjen, og man slipper kanskje å bremse mot bunnen av bakken.

Effekten er størst ved høye vogntogvekter og kupert topografi. Tester viser at man under slike forhold kan spare i overkant av 3% drivstoff.