Bulk Eiendom XXL på lager

GARDERMOEN: Bulk Eiendom bygger og leier ut hypermoderne lager. Her får varene hovedfokuset. De som skal jobbe der må tilpasse seg, men vil på ingen måte lide noen nød.

Publisert Sist oppdatert

Når det er snakk om frysevarer eller andre produkter som er avhengig av en viss temperatur, må man selvfølgelig regulere temperaturen etter dette. Hva så når man skal lagre ski, gensere og sykler, produkter som ikke er temperatursensitive den ene eller andre veien?

Peder Nærbø er partner i Bulk Eiendom og jobber med prosjektutvikling i selskapet. Han mener ti grader er en bra temperatur i det gitte eksempelet. Vi møter ham for intervju i lageret Bulk Eiendom i disse dager ferdigstiller for XXL på Gardermoen.

- Energikurver viser at en temperatur på 10 grader gir lave oppvarmingskostnader, mens de skyter til værs i takt med høyere temperatur enn dette, sier han.

Kulde ikke farlig

Enkelte vil nok mene det er ”hjerterått” å la de ansatte jobbe i ti grader. Nærbø er ikke av samme oppfatning, og han har en rekke argumenter for at det ikke har noen helsemessig betydning.

- Sitter man stille på en stol hele dagen er det billigere å bygge kontor for denne personen. De som er i bevegelse kan ta på en collegegenser. Så lenge luften står stille er det ingen fare. Hos Bring er de ansatte på fryselageret minst syke, sier han. Bulk Eiendom har bygget lager for Bring også.

Det er ikke så vanskelig å holde en relativt jevn temperatur. I et lager fungerer nemlig varene som elementer og bidrar til å holde temperaturen stabil. Nærbø forteller at Nille har satt varmen på fem grader ved sitt lager. Men belysning, trucker, personal og annen aktivitet varmer lokalene opp til ca. ti grader.

- God isolering er nøkkelen. Det er samme isolering her hos XXL som i et kjølelager, men skal man gjøre om dette lageret til et kjølelager må man nødvendigvis installere kjøleanlegg, sier Nærbø.

Ut med ”nice to have”

Bulk Eiendom har utviklet eget lagerbyggdesign i såkalt "Bulk Module". Denne er designet for høy ytelse og lave driftskostnader. Fokuset når selskapet designer lagerløsninger er å fjerne alt som er kjekt å ha, men fylle på med nødvendige ting. Man må for eksempel ha lys, men bare når man trenger det. Derfor aktiveres lyset først når truckføreren svinger inn i den aktuelle reolgangen.

Gulvet er det viktigste i et lager. Standard for lagrene Bulk Eiendom bygger er at gulvet tåler fem tonn pr. m2, dette gir høy fleksibilitet for vekt på forskjellige varer. Gulvet må også være helt flatt og glatt slik at truckene har enkel fremkommelighet.

- Våre gulv tåler at en fører i en plukktruck står i kurven 10 meter over bakken og plukker varer fra side til side, sier Nærbø.

Brannsikring er et annet aspekt som har en stor kostnadspost i et lager. Bulk Eiendom installerer EFSR-sprinkelanlegg i sine løsninger. Dette gir ifølge Nærbø svært høy brannkapasitet opptil 8000 m2. Ønsker man større lager er det bare å bygge en hall til ved siden av. Kravet er at hallene er atskilt med en tykk brannmur, men ferdselen mellom hallene er enkel via store åpne brannsikre dører (som selvfølgelig lukkes ved brann).

- Mye å spare

Nærbø sier han er overrasket over at mange bedrifter ikke vurderer å leie nye og topp moderne lagre.

- Man halverer ofte driftskostnadene i nye lagre, sier Nærbø.

Når aktuelle leietagere viser interesse og ønsker nytt lager, råder Nærbø leietageren å bygge med maksimalhøyden selv om den ikke benyttes med det første. Dette gir volum å vokse i, samt at man kan ”stue bort” produkter som er utenfor sesong, fremfor å selge dem ut til dårlig pris eller kjøpe plass på fjernlager. Bulk Eiendom råder også leietager å ha fokus på at deres egen drift vil kunne endre seg. Gulv og tak koster mest i et lagerbygg. Litt høyere vegger enn man hadde planlagt i utgangspunktet har lite å si, både i kostnader på leie og driftskostnader.

- Økt volum i bygget kan også benyttes til høyere grad av automatisering i fremtiden, noe som ofte er enklere og lønner seg mer enn en relokalisering, sier Nærbø.