150 år og størst på de syv hav

OSLO: Når det kommer til skipstransport med rullende last er Wilh. Wilhelmsen «den største gutten i klassen», ikke minst takket være en stolt, norsk skipstradisjon som strekker seg 150 år tilbake i tid.

Publisert Sist oppdatert

Er du i kystnære strøk et eller annet sted i verden skal du ikke lete lenge etter et kontor som tilhører Wilh. Wilhelmsen-konsernet. Gruppen er en verdensledende maritim industrigruppe som tilbyr logistikktjenester og maritime tjenester gjennom et omfattende nettverk på 328 kontorer fordelt på 69 land.

Tar man med joint-venture-selskaper sysselsetter konsernet ca. 19.000 fordelt på nesten 500 kontorer i over 70 land. Med hele verden som arbeidsfelt og få skipsanløp i Norge, er det lett å glemme at selskapet er Norges største og kanskje mest suksessrike logistikkselskap. At selveste kongeparet var æresgjester under konsernets 150-årsmarkering i Oslo i oktober var derfor helt naturlig.

Stormfulle år

Ingen kan imidlertid påstå at rederiet har surfet på en eneste lang medgangsbølge siden etableringen i 1861. Det har også vært turer til stormfulle farvann. Under krigsårene mistet rederiet både skip og mannskap i krigshandlinger, og i 1989 opplevde konsernet sine tyngste dager etter Partnair-ulykken 8. september, der 50 av konsernets ansatte mistet livet i forbindelsen med flystyrten i Skagerrak for det chartrede flyet som skulle ta de ansatte til skipsdåp i Tyskland. Konsernet var også i ferd med å gå nedenom og hjem på midten av 1980-tallet i forbindelse med likviditetsproblemer, en mare som red flere rederier på denne tiden. Konsernet vant imidlertid kreditorenes tillit, og fremstår i dag som soliditeten selv. Bare i tredje kvartal bokførte konsernet et driftsresultat på 175 millioner US dollar.

Rullende last

Det er særlig innen bil og tung, rullende last at Wilh. Wilhelmsen har funnet sin nisje. Selskapet rår, alene og sammen med samarbeidspartnere, over 22% av verdens samlede flåte innen bil- og ro/ro-skip (roll on-roll off).

Særlig innen biltransport har rederiet gjort stor suksess. Allerede i 1977 gikk rederiet inn med rendyrkede biltransporter med konvertering av to bulkskip til biltransport-skip.

På kundelisten står produsenter av biler samt anleggs- og jordbruksmaskiner. Årlig frakter WWs shippingselskaper samlet nærmere 65 millioner kubikkmeter last til sjøs og 2 millioner biler på land (2010).

Gjennom oppkjøp og allianser har rederiet posisjonert seg som verdens ledende innen dette segmentet. I 1999 inngikk selskapet et joint-venture med svenske Wallenius Lines, og etablerte det som i dag heter Wallenius Wilhelmsen Logistics. I 2002 ble EUKOR Car Carriers etablert, et joint-venture selskap der også Hyundai Motor Company og Kia Motors Corporation har eierandeler.

Verdens største skip

I våres innviet Wilh. Wilhelmsen sitt eget jubileumsskip, MV Tønsberg, og hyllet dermed byen der rederiet ble grunnlagt. Det toppmoderne ro/ro-skipet er verdens største. Det er 265 meter langt, 32 meter bredt og har en lastekapasitet på 138.000 m3, i tillegg til værdekket. Omregnet til personbiler snakker vi 8 500 biler. Rederiet har bestilt ytterligere tre skip av typen, som går under betegnelsen Mark 5. Skip to ble overlevert i august og de to siste leveres neste år.

Med en forventet levetid på over 30 år er fleksibilitet viktig, en fordel med de nye skipene er derfor at tre av cargodekkene er justerbare (seks dekk er faste).

Som en stor maritim aktør er rederiet også sitt miljøansvar bevisst. Ifjor kuttet konsernet CO2-forbruket for sine skip med 21% sammenlignet med 2009. Ytterligere forbedring vil skje med de nye ro/ro-skipene. Mark V-skipene reduserer drivstofforbruket pr. transporterte enhet med 15-20% sammenlignet med tidligere skip. Ved siden av 10% større lastekapasitet, vil skipene bruke mindre bunkerolje og vil produsere egen elektrisitet gjennom turbogeneratorer som omdanner eksos til varme.