Skogen Lund ropte på jernbanesatsing

Adm. direktør Kristin Skogen Lund i NHO etterlyste satsing på godstransport, spesielt godstransport på jernbane når hun åpnet årets Transport & Logistikk-konferanse på Gardermoen mandag.

Publisert Sist oppdatert

Skogen Lund fremhevet at investeringsetterslepet og vedlikeholdsetterslet på vei, henholdsvis 4,7 miliarder kroner og 800 millioner kroner, vil fortsette å øke.

- Dette er kritisk, spesielt for jernbanen, og kan få alvorlige konsekvenser, sa NHO-sjefen.

Hun trakk også fram at regjeringen har lovet bevilgninger til oppstart på flere prosjekter i løpet av 2015, noe som er lovende.

- Økende urbanisering og befolkningsvekst vil kreve mye, og vi vil være nødt til å investere mer i samferdsel mens det enda er tid, poengterte Skogen Lund, og understreket videre:

- Politikerne må ta reisen fra festtale til ferdigstillelse. God samferdsel er en forutsetning for å lykkes, sa hun.

Samfunnets tjenere

Den nye CargoNet-sjefen, Arne Fosen, understreket det betydelige potensiale godstransport på jernbane har.

– Både transportører og vareeiere har et reelt ønske om å bruke bane. Og samfunnet tjener på at transportene går på bane fremfor vei, sa CatgoNets adm. direktør og fremhevet tre kriterier som må være tilstede for gods på bane: forutsigbart, lett å bruke, og effektivt.

- Ingen av punktene er sjokkerende eller umulige, men det er sjokkerende at vi ikke har fått det til enda, sa Fosen blant annet.

- For å få til dette er det spesielt tre områder som er viktiige: Vedlikehold, vedlikehold, vedlikehold, avsluttet han.