Hit skulle skrekktraileren

Semitraileren med punktert dekk og umerket farlig gods i lasten, skulle til polyester-fabrikken Reichhold i Fredrikstad.

Publisert Sist oppdatert

Den svenskregistrerte semitraileren ble stoppet på Svinesund av Statens vegvesen tirsdag. Med totalvekt på 50 tonn, og punkterte dekk på forreste aksel på semien, fraktet sjåføren umerket farlig gods. Dekket var så ødelagt at det var i ferd med å forlate felgen, og vogntoget var dermed svært trafikkfarlig, spesielt siden det hadde farlig gods i lasten.

Statens vegvesen ville ikke oppgi hva det farlige godset besto av, fordi det kunne avsløre mottakeren eller leverandøren av godset. De ville altså ikke fortelle hvem som var ansvarlig for transporten.

MTlogistikk.no har fått opplyst at traileren på vei til Reichhold i Fredrikstad. Reichhold produserer blant annet umettet polyester og gelcoat ved anlegget sitt på Øra.

MTlogistikk.no har vært i kontakt med selskapet, men ledelsen ønsker ikke å uttale seg foreløpig, annet enn å bekrefte at de undersøker saken.

MTlogistikk.no har også sendt henvendelser til Statens vegvesen hele onsdag om hvorfor de ikke ønsker å oppgi mottaker og avsender på en slik farlig last, men etter et døgn har vi ikke fått noen forklaring på dette.

Dersom vogntoget hadde kommet ut for en trafikkulykke, kunne det gått virkelig galt.

- Hvis dette vogntoget skulle vært innblandet i en alvorlig trafikkulykke, hvor redningsmannskaper eventuelt skulle komme til å berge liv, og vogntoget da ikke var merket i henhold til kravene, så kunne dette fått katastrofale følger, sa inspektør Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til NRK.no etter kontrollen.