FLYTTES: Flere hundre yrkessjåfører i Posten Norge flyttes over til et datterselskap, Posten Bring Bildrift AS. Det liker de dårlig.
FLYTTES: Flere hundre yrkessjåfører i Posten Norge flyttes over til et datterselskap, Posten Bring Bildrift AS. Det liker de dårlig.

Sjåfører i Posten Bring flyttes til datterselskap: Føler seg sviktet

– Konsekvensen for de ansatte og deres tillitsvalgte, er dårligere vilkår og mindre innflytelse, mener Fagforbundet post og finans.

Publisert

– Posten kaster alle yrkessjåfører over i et eget selskap. De ansatte føler seg sviktet av egen arbeidsgiver. Som en av de seriøse virksomhetene går Posten nå i retning av de useriøse i transportbransjen, sier leder av Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals. 

Fagforbundet har argumentert for å samle alle yrkessjåfører i morselskapet Posten Bring AS, men arbeidsgiveren har i stedet valgt å flytte alle over til datterselskapet Posten Bring Bildrift AS, ifølge forbundet. 

– Konsekvensen for de ansatte og deres tillitsvalgte, er dårligere vilkår og mindre innflytelse. I medlemsmøter med sjåfører over hele landet har vi fått et entydig svar: «Vi vil være ansatt i Posten». Sjåførene har en sterk tilknytning til virksomheten og føler seg sviktet av arbeidsgiver, sier Gerd Øiahals.

Fagforbundet organiserer omtrent 6500 ansatte i Posten Norge AS, og er største forbund i selskapet.

– Tariffhopping

– Posten kaster seg inn i en nedadgående spiral i en allerede hardt presset bransje. De sier det er å tilpasse seg vilkårene i bransjen, men i virkeligheten er dette en samling i bunn, sier Øiahals.

FORBUNDSLEDER: Gerd Øiahals er leder i Fagforbundet Post og finans.
FORBUNDSLEDER: Gerd Øiahals er leder i Fagforbundet Post og finans.

Avtalen i Posten Bring Bildrift er ifølge forbundet en minstelønnsavtale i motsetning til tariffavtalen i Posten. 

– Vilkårene til sjåførene som blir med over til nytt selskap vil kunne sikres i virksomhetsoverdragelsen, men nye kollegaer vil i stor grad motta minstelønn. Det Posten gjør kan ikke kalles annet enn tariffhopping. Det betyr at arbeidsgiver flytter ansatte over på en avtale som er dårligere for arbeidstakerne og billigere for arbeidsgiver. Det er altså det statseide Posten som gjennomfører dette, sier Øiahals.

– Vi har vært villige til å forhandle for å styrke konkurransekraften og beholde tryggheten til de ansatte, men vi har ikke blitt hørt. Frem til nå har Posten vært en målestokk for ordnede forhold i en ellers uordnet bransje, men nå kaster de alt på sjøen. Det er svært skuffende, sier hun.

Oppsplittingen vil også svekke tariffmakten til Fagforbundet Post og finans når nærmere 1000 ansatte flyttes over i nytt selskap.

– Vår mulighet til å tale sjåførenes sak reduseres og slik angriper de også vår funksjon som fagforening, sier Øiahals.

Bryter en tradisjonsrik historie om samarbeid

Fagforbundet Post og finans har, etter eget utsagn, samarbeidet godt med arbeidsgiver for å sikre hensiktsmessige omstillinger, samtidig som man har senket kostnadsnivået og tilpasset virksomheten til samfunnsutviklingen de siste 30 årene. 

Forbundet fremholder her store omlegginger i postkontornettet med overgang til Post i Butikk og endring i antall distribusjonsdager i postomdelingen, som eksempler på dette.

– Vi har hatt en sterk tradisjon for å finne frem til de gode løsningene sammen. Medlemmer og tillitsvalgte har vist en enorm endringsvilje de siste tiårene. Derfor er det både overraskende og svært skuffende at Posten nå bryter med denne tradisjonen, og tvinger gjennom endring uten å lytte til oss, sier Øiahals.

Kommentar fra Posten Bring

Ifølge Posten Bring, vil ikke sjåførene som blir flyttet, få noe særlig andre vilkår enn i dag. Alle sjåfører som blir over flyttet fra Posten Bring, skal beholde dagens grunnlønn.

– Den tariffen det blir vist til, er en tariffavtale som er inngått med Fagforbundet og tilpasset yrkessjåførbransjen. De aller fleste yrkessjåførene får lønn godt over minstelønn, sier pressesjef Kenneth Pettersen hos Posten Bring.

– Ingen av sjåførene våre taper på denne forandringen. Alle beholder lønn, pensjon og vil bli kompensert for eventuelle spesielle Posten-tillegg, sier Pettersen.

Powered by Labrador CMS