Varebiler som denne Mercedes-Benz eVito-en er det myndighetene krever når det skal anskaffes varebiler i offentlige innkjøp fra 1. januar 2023.

Krav om nullutslipp for «tunge varebiler» i offentlige anskaffelser fra nyttår

Slutt med fossilt drivstoff.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- For at Norge skal klare å nå klimamålet vi har satt oss under Parisavtalen, er vi nødt til å ta i bruk en rekke virkemidler. I stadig flere deler av transportsektoren er det nå mulig å gå over til nullutslippskjøretøy, og i dette skiftet skal det offentlige ligge foran. Derfor innfører vi nå krav om nullutslipp også for tunge varebiler i offentlige anskaffelser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

1. januar 2022 ble det innført en ny forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport. I denne forskriften er det krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler, lette varebiler og bybusser. Kravet for personbiler trådte i kraft fra 1. januar 2022, kravet for lette varebiler trer i kraft fra 1. januar 2023, mens bybusskravet gjelder fra 2024.

Regjeringen innfører også krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av «tunge varebiler»; varebiler på mellom 1785 kg og 3,5 tonn, fra og med 2023.

I 2021 var 64 prosent av alle varebiler i nybilsalget, og omtrent halvparten av alle varebiler i den samlede varebilparken, «tunge varebiler». Ny forskrift om utslippskrav trer i kraft fra nyttår.

Presiseringer og unntak

- Veitransporten står for en stor del av utslippene fra transportsektoren. Jeg er derfor glad for at vi kan stille nullutslippskrav til stadig flere kjøretøy i offentlige anskaffelser. Med dette kravet om nullutslipp for tunge varebiler, anslår vi et utslippskutt på ca. 43.000 tonn CO₂ i perioden 2023-2030, sier Nygård.

I tillegg til nytt krav til tunge varebiler er det foretatt forenklinger og presiseringer i forskriften, blant annet er bestemmelsen om terskelverdier tatt ut, og dispensasjonsmuligheten er erstattet av en enkel rapportering. Det er også gjort unntak fra kravet blant annet dersom primærbehovet for anskaffelsen ikke kan dekkes ved nullutslippskjøretøy og tilstrekkelig ladeinfrastruktur ikke er tilgjengelig.

Unntak for forsvar, toll, brannvesen og politi

Forskriften gjelder dessuten ikke for kjøretøy som er produsert og konstruert for bruk av Forsvaret, Sivilforsvaret, tolletaten, brannvesen og politi.

Powered by Labrador CMS