Tog og båt er taperne

- Samferdsel er vinneren, men ikke godstransporten med tog og båt.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

 Ifølge NHO Logistikk og Transport (NHOLT) er forslaget til Statsbudsjettet for 2016 sånn bare bob, bob, hvor tiltak på godssiden for sjø og bane er fraværende.

- Bare 100 millioner kroner er avsatt til å holde liv i Norges viktigste godsnav; Alnabruterminalen. Det betyr at ingenting er gjort på dette feltet siden Nasjonal transportplan kom for tre år siden. Bare 10 mill. kroner er avsatt til tiltak for å styrke overføring fra vei til sjøtransport gjennom oppfordring til bedre havnesamarbeid. Det er på linje med inneværende år, heter det i uttalelsen fra NHOLT.

Viser handlekraft

Samferdselsstatsråd Ketil Solvik-Olsen har i lengre tid vist initiativ og handlekraft. Han er for tredje året på rad budsjettvinneren. På veisiden bærer budsjettet preg om en økning på 18%.

Selskapet Nye Veger AS får sin første milliard og bompengeinnkrevingen skal effektiviseres gjennon dannelsen av 2-3 bompengeselskaper i stedet for et tyvetall som i dag.

På jernbanesiden øker drift og vedlikehold med 1,4 milliarder kroner. Men investeringene øker ikke. NHOLT har en mistanke om at Jernbaneverket ikke har planer i skuffen til å gjennomføre helt nødvendig fornyelse av tiltak for godstrafikken.

Norges Lastebileier-Forbund har lenge påpekt behovet for en kraftsatsing når det gjelder vedlikeholdsetterslepet. Neste år reduseres dette etterslepet med 2,1 milliarder kroner.

– Til tross for stort bompengebruk og manglende løsning på bombrikkebetaling må vi si oss godt fornøyde med samferdselsbudsjettet for 2016, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.

NLF-sjefen fremhever det positive i at regjeringen følger opp etableringen av et nytt veiselskap ved å legge inn tre konkrete veistrekninger. Disse er E6, E18 og E39.

– Det er en fornuftig tilnærming å starte med tre så sentrale veiområder, sier Mo.

Bedre grensekontroll

Regjeringen går inn for døgnåpen grensekontroll på Svinesund og Ørje, samt kamerakontroll på andre grenseoverganger. Dette er positivt for kontrollen av tunge kjøretøy.

Tolletaten foreslås flere tollere på grensen, bedre utstyr og flere virkemidler.

– Forslagene viser at det er politisk vilje til å følge opp forslagene i rapporten om styrking av grensekontroll, sier tolldirektør Bjørn Røse.

Samlet innebærer budsjettet en styrking på 123 årsverk.

Lite konkret til gods

- Selv om det satses på samferdsel er det lite konkret i statsbudsjettet om sentrale godsknutepunkt, som terminaler i Trondheim og Bergen, sier kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord og styreleder i NHO Transport og Logistikk, Ole A Hagen.

Han understreker at budsjettet bærer preg av helt nødvendig vedlikehold og sikring. Det er også store investeringsøkninger. Mye av sysselsettingstiltakene går med til veisektoren.

– Transport blir stadig viktigere for næringslivet. For at norske bedrifter også skal kunne være konkurransedyktige i fremtiden må rammebetingelsene for transport bedres. Dårlig standard på samferdsel i forhold til våre konkurrentland gir norske bedrifter en konkurranseulempe i dagens globaliserte marked, sier Ole A. Hagen.

 

 

Powered by Labrador CMS