Utsatte Risavika-boikott

Men foreløpig bare med en måned.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) ville sette i verk boikott av Risavika Terminal ved Stavanger fra 1. oktober, men har nå utsatt boikotten til 1. november. Årsaken til boikotten er en strid om tariffavtale.

NTF har ønsket å opprette en tariffavtale ved Risavika terminal etter at den faste tvistnemnda i fjor konkluderte med at terminalen var et tarifftomt rom. Det betyr at NTF har rett til å ta i bruk kampmidler for å gjennomføre sine krav. NHO Transport og Logistikk nektet å gå med på dette, og det førte til at NTF varslet boikott av terminalen.

Nå er partene på talefot.

- Vi har hatt konstruktive forhandlinger med NHO Logistikk og Transport og Risavika Terminal, og de er ikke lengre avvisende til å opprette tariffavtale med oss, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF.

Da NTF truet med boikott, stevnet arbeidsgiverne NTF for Arbeidsretten med påstand om at boikott ville være ulovlig. Transportarbeiderforbundet vant saken i Arbeidsretten. Arbeidsgiverne brakte så saken inn for Oslo Tingrett for brudd på boikottloven, der de tapte på alle punkter og ble også dømt til å dekke saksomkostningene.

NTF varslet så at boikott ville gjennomført fra 1. oktober.

- Vi hadde forhandlinger i en positiv tone. Og så lenge det er forhandlinger, fant vi å kunne utsette den varslede boikotten, sier Lars M. Johnsen.

Forhandlingene om opprettelse av en tariffavtale skal nå fortsette på lokalt plan mellom Stavanger Havnearbeiderforening og Risavika Terminal.