Tatt miljøgrep?

I så fall er NHO Logistikk og Transport interessert i å motta din søknad til årets miljøpris.

Publisert Sist oppdatert

Prisen, som deles ut under konferansen «Tranport og Logistikk 2013» på Gardermoen i oktober, vil være et håndfast vitnemål om at man tar miljøproblematikken i logistikk- og transportbransjen på alvor. Prisen har de siste årene blitt delt ut til bedrifter, men kan også deles ut til enkeltpersoner.

- Miljøprisen er et viktig incitament til å nå miljømålene vi har satt oss i Norge. Mange av våre medlemsbedrifter jobber hardt med miljøspørsmålet, og prisen er en bekreftelse på at dette er viktig, sier Tom Rune Nilsen, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport. Han understreker imidlertid at dette er en bransjepris og at man ikke nødvendigvis må være medlem for å motta den. Kandidater må meldes inn før 1. august.

Nilsen ser ikke noe motsetningsforhold mellom å tenke miljø og økonomi.

- Biodiesel-saken for noen år tilbake er et godt eksempel på at miljø og økonomi henger sammen. Når det ble dyrere å fylle biodiesel falt bunnen ut av dette markedet. Men man ser andre miljøsatsinger som går veldig bra, nettopp fordi bedriftene får en positiv økonomisk effekt av miljøtiltakene, sier han.