Konkurransevridning fra 2015?

Når de nye svovelutslippskravene trer i kraft i Europa neste år kan de seriøse aktørene som følger reglene få dårligere konkurransevilkår.

Publisert Sist oppdatert

Dette melder analyseselskapet SeaIntel til Lloyd’s Loading List i en sak som er gjengitt av Maritime Denmark. Årsaken er ikke bare at sjøfarten mister konkurransekraft til veitransporten når prisene på sjøfrakt økes, men også at noen aktører trolig vil spekulere i å kjøre med bunkersolje med høyt svovelinnhold og beholde dagens prisnivå på transporten, mens de som går over til dyrere lavholdig svovel-drivstoff vil være nødt til å øke prisene.

- Det er en reell mulighet at vi vil se en priskrig på lovsvovels-ekstraavgift innen feedermarkedet i Østersjøen, da den kommende ECA-sonereguleringen (ECA: Emissions Control Area) vil betyr betraktelige omkostninger på feederlinjenes bunnlinje, uttaler Alan Murphy, partner i SeaIntel.

Årsaken til dette er at det nye regelverket nærmest oppfordrer til juks. Ifølge Lloyd’s Loading List er besparelsen på å bruke bunkersolje med høyt svovelinnhold på overfarten fra den Engelske Kanal til Hamburg seks ganger så høyt som det typiske bøtenivået. Som ikke det er nok, frykter SeaIntel at sjansene for å bli oppdaget også vil være liten. De viser til at det kun er Norge, Sverige og Finland som har varslet en økning i antall inspeksjoner, og at kun Sverige og Litauen utfører kontroller til sjøs.